Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tretman jaja u inkubatoru

Tretman jaja u inkubatoru

izbor jaja
Jaja u inkubatoru

Tretman jaja u inkubatoru – Pre nego što inkubator naselimo jajima treba proveriti pravilnost njegovog rada. To se odnosi na pravilnost i ispravnost uređaja za temperaturu, vlažnost vazduha i provetravanje (inkubator se stavlja u pogon 24h pre unosa jaja). Inkubator se čisti, pere i dezinfikuje sredstvima koja ne škode jajima i pilićima (21ml formalina, 21ml vode, 15-17gr kalijum permanganat se koristi za plinjenje na zapreminu od 1 m3). Nakon pripreme inkubatora vršimo pripremu jaja za inkubaciju: dezinfekciju jaja (rastvorom 1L destilovane Vode + 10ml omnisana + 20ml H2O2), kako ne bi došlo do temperaturnog šoka jaja se postepeno (4-6 h pre početka inkubacije) zagrevaju na temperaturi 22-23 stepena C u predvaljaonicima.

Tretman jaja u inkubatoru tokom procesa

Nakon ove pripreme započinje proces inkubiranja. Višeslojni inkubator treba da zadovolji sledeće uslove:

  • kod kokošijih jaja 1-18 dana, temperatura treba biti 37.6-37.8 C, vlažnost vazduha 60-65 %, okretanje jaja 12 puta dnevno i vršimo pregled jaja 6 i 18 dana. Od 19-21 dana temperatura u intervalu 37.5-37.6 C, pri čemu je vlažnost vazduha 75-80%.
  • kod ćurećih jaja od 1-24 dana temperatura treba biti 37.5-37.7 C, vlažnost vazduha 60-65%, 12 okretanja jaja dnevno i pregled jaja vršimo 7 i 16 dana. Za period od 25-28 dana temperatura je 37.3-37.6 C, vlažnost vazduha 60-70%. Temperatura i vlažnost vazduha pri inkubiranju plovčijih jaja je približno ista kao kod ćurećih.
  • pri inkubiranju guščijih jaja od 1-25 dana temperatura je u intervalu 37.5-37.7 C, vlažnost vazduha je 60-65%, 12 okretanja jaja dnevno i pregled jaja obavljamo 12 i 22 dana. Od 26-30 dana temperatura je 37.2-37.5 C, vlažnost vazduha 75-80%. Maksimalna koncentracija ugljen dioksida je 0.3-0.4% u predvaljaonik, a 0.5-0.6% u valjaonik.

Srđan Zafirović dipl.ing.stočarstva

Pročitaj i ...

suseno sajam etno sušenje mesa

Svinjarstvo u Srbiji tokom 2021. godine bez lepih vesti

Vertikalno povezivanje uzgajivača svinja, osnivanjem kooperativa i samostalna prodaja je put uspeha.

Leave a Reply