Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Sirovo mleko – kako poboljšati njegov lvalitet?

Sirovo mleko – kako poboljšati njegov lvalitet?

Stalna borba koju uzgajivači mlečnih krava vode – kako da sirovo mleko bude visokog kvaliteta i tako se ostvari maksimalna zarada? Često su i male stvari pri muži odlučujuće za krajnji kvalitet mleka. Kako izbeći greške?

Poboljšanje kvaliteta sirovog mleka – autor Ivanka Vidojković, dipl. inž. poljoprivrede za stočarstvo

Za uspešno obavljanje muže, odnosno očuvanje zdravlja grla i dobijanje kvalitetnog mleka potrebno je da:

 • štala bude čista, svetla i provetrena;
 • muzne krave budu čiste, zdrave i u dobroj kondiciji;
 • muzač mora biti zdrav, čist i da savesno obavlja mužu;
 • oprema za mužu i prihvat mleka mora biti besprekorno čista i ispravna.

Da bismo dobili mleko sa što manje mikroorganizama trebamo biti obazrivi pri muži krava koja se odvija u nekoliko faza:

 • priprema za mužu;
 • muža;
 • dezinfekcija sisa;
 • pranje i dezinfekcija mlekarske opreme.

Priprema za mužu obuhvata pripremu štale, muzača, aparata za mužu i krave. Nehigijenski način držanja krava je jedan od prvih faktora za dobijanje mleka lošeg kvaliteta. Krave moraju biti smeštene u čistim, suvim i svetlim prostorijama sa dobro urađenom ventilacijom i kanalizacijom. Treba sprečiti rasipanje vode, redovno iznositi đubre, obnavljati prostirku, prati i čistiti zidove i prozore i na taj način održavati čistoću ležaja, jasla, pojilica i hodnika za hranjenje i mužu. Osim svakodnevnog čišćenja poželjno je dva puta godišnje temeljno očistiti i okrečiti štalu.

U toku muže izbegavati poslove koje povećavaju zaprašenost vazduha (timarenje, rasturanje prostirke i kabaste hrane). Higijena mleka zavisi i od lične higijene muzača. Muzač mora biti zdrav sa čistom uniformom, ruke oprane i suve, nokti podrezani i čisti i za vreme muže da ne obavlja drugi posao. Pre muže treba proveriti muzni aparat da li je opran i čist, proveriti rad aparata.

Sirovo mleko i kvalitet

Pranje i dezinfekcija vimena je značajna tehnološka operacija u procesu muže. Njena uloga je da se uklanjanjem nečistoće sa vimena spreči njeno prodiranje u mleko tokom muže i time smanji početni broj mikroorganizma u mleku. Vime oprati vodom sa blagim sredstvom za pranje, temperature približne temperaturi tela (35 – 40°C). Prevruća i hladna voda izazivaju stres i smanjuju količinu mleka. Pranje vimena može se izvoditi tušem, sunđerom, krpom, vlažnim papirnim maramicama (poželjno je da svaka krava ima svoju krpu za brisanje vimena).

Nakon brisanja – sušenja vimena, pristupiti masaži koja ima za cilj da poveća priliv krvi u vime i da stimuliše lučenje oksitocina. Kod krava koje se lako muzu, masaža traje kratko i izvodi se tako što muzač lagano palcem i kažiprstom pređe nekoliko puta preko sisa ne izmuzajući ih. Kod prvotelki i krava koje se teže muzu vime treba obuhvatiti obema rukama i masirati odozgo na dole prvo jednu pa drugu polovinu vimena. U pripremu možemo uvrstiti i navikavanje krava na mašinsku mužu. Da bi krave prebrodile prvi strah, potrebno je u prvo vreme uključivati muzilicu da radi bez obavljana muže kako bi se krave navikle na buku motora i vakuum pumpe.

Muža je veoma značajna operacija koja se sprovodi u tri faze:

 • predmuža,
 • muža i
 • domuzivanje.

Pre muže poželjno je iz svake sise, posebno izmusti po dva do tri mlaza mleka u kontrolnu posudu. Ako iz sise izlazi mleko koje se ravnomerno razliva u tankom sloju i ako na dnu crnog lončeta ne primećujemo nikakve promene, znak je da je ta četvrt zdrava. Isto ponoviti i sa preostale četvrti.

Međutim ako se u mleku primete promene u vidu izmenjene konzistencije, odnosno pojave pahuljica zatim grušanje mleka pa i pojave gnoja, kao i promene boje mleka u crvenu, plavo žutu ili druge nijanse, odmah još kod prvih promena na mleku treba tu četvrt posebno pomusti. Po završetku muže zatražiti intervenciju veterinara. Čišćenje vimena, masaža i predmuža treba da se završi u roku od minut do minut i po, jer za to vreme krava spusti mleko i može se početi sa mužom.

Sirovo mleko – higijena je važna

Pri stavljanju sisnih čaša treba paziti da se sise ne uvrnu a redosled postavljanja zavisi sa koje strane prilazimo kravi. Dužina trajanja glavne muže zavisi od mlečnosti krava i može trajati od 3-4 pa do 7-8 minuta. Domuzivanje nastupa kada je mleko iz vimena prestalo da ističe u jačim mlazevima i to tako što muzač jednom rukom optereti muznu jedinicu (iskosi je u pravcu prednjih nogu) a šakom druge ruke masira vime i istiskuje mleko u cisternu. Domuzivanje ne sme da traje dugo, a cilj je da se izmuze zaostalo mleko, veoma bogato mlečnom mašću. Sisne čaše ne smemo skinuti dok su one pod vakumom, prvo moramo zatvoriti slavinu na kolektoru i sačekati nekoliko sekundi da prestane dejstvo vakuma.

Nakon muže trebalo bi svaku sisu umočiti u rastvor sredstva za dezinfekciju ili ih poprskati dezinfekcionim sredstvom. Ovo sprečava prodiranje mikroorganizama u sisni kanal u periodu između dve muže.

Po završetku muže sisne čaše treba oprati mlakom vodom (predpranje), a najjednostavnije je uranjanjem sisne čaše u posudu sa mlakom vodom i uključiti aparat, pa se čista voda propusti putevima mleka nekoliko puta. Nakon toga opremu oprati rastvorom deterdženta i sredstvima za dezinfekciju I dobro isprati čistom vodom.

Mleko nakon muže procediti i ohladiti na poželjnu temperaturu od 4°C do upotrebe – prerade.

Koja krava daje “super” mleko – OVDE

Pročitaj i ...

izbor jaja proteini nosivost jaja tretman jaja

Koke nosilje zahtevaju kvalitetnu hranu i vodu

Koke nosilje tokom jedne godine snesu jaja koja su teška 10 puta kao one same.