Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tov svinja sopstvenim žitaricama i sojom u gazdinstvu

Tov svinja sopstvenim žitaricama i sojom u gazdinstvu

Ponovo je glavna tema da li tov svinja može da donese dobit na kraju ciklusa tova? Velika stavka za troškove tova je hrana za tov.

Kada je reč o ishrani svinja ona se može uspešno organizovati na sopstvenom imanju. Imanja u Srbiji su opredeljena za odgoj prasadi do 20-25 kg i tov svinja od sopstvenog tovnog materijala ili nabavkom prasadi sa strane. Zbog nedostatka odgovarajućih objekata, osetljivosti prozvodnje, zahtevnosti po pitanju uslova smeštaja i higijene, nedostatka finansijskih sredstava, retka su imanja  sa zatvorenim proizvodnim ciklusom.

Osnovni princip stočarske proizvodnje na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima je sopstvena proizvodnja sirovina za ishranu stoke u što većem obimu (žitarice, soja, suncokret) i nabavka premiksa i mineralnih dodataka.
Sve žitarice se mogu koristiti u ishrani svinja, s tim da treba da se zna da ishrana sa većim udelom kukuruza daje meku slaninu, što u tom slučaju ječma ima prednost jer daje čvrstu i belu slaninu. Takođe treba napomenuti da granulacija mlevenja žitarica može imati uticaj na konzumaciju, jer brašnasta meljava može da se lepi za nepce što se može izbeći vlažnim obrocima. Siliranje zrna kukuruza može postati praksa i u ovom delu Srbije. Svinje ga rado jedu, lako se priprema, jedina prepreka široj primeni je nedostatak silo tornjeva. Međutim, može se improvizovati i plastičnim buradima, kesama i sl.

Tov svinja

Kako je gajenje žitarica uobičajena na našim gazdinstvima, posebnu pažnju treba obratiti na mogućnost gajenja soje, uljane repice i suncokreta.

Danas su na tržištu dostupne sorte soje sa nižim sadržajem tripsin inhibitora što omogućuje upotrebu i u ranijim fazama proizvodnje svinja. Ukoliko je farmer robni proizvođač suncokreta, soje, uljane repice on može dobijati sačmu od ovih kultura i koristiti je u ishrani. Tada treba voditi računa na sadržaj celuloze.

Ono što nema na gazdinstvu farmer treba kupiti i to su uglavnom premiksi, stočna kreda, stočna so, mineralna jedinjenja fosfora. Ova jedinjenja se dodaju u malom procentu (0,4-1,0 %) i tu se možda javlja potencijalno najveći problem. Izbor adekvatnog premiksa, pravilno korišćenje drugih dodataka su od velikog značaja kako za samu životinju tako i za čovekovu okolinu, ekologiju.

Pri tome treba podizati svest proizvođača o tome da nekontrolisana upotreba ovih dodataka na duži vremenski period može imati negativne posledice po životnu sredinu.

Janković Predrag

Pročitaj i ...

Mleka puno, ali to zahteva mnogo kvalitetne hrane

Puno mleka u muži zahteva bogatu ishranu sa mnogo minerala i vitamina.