Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje traži najviše

Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje traži najviše

Kada posadite mladi vinograd, ostaje važna faza a to je đubrenje jer mladi vinograd je veoma zahtevan. Đubrenje vinograda posle sadnje do stupanja u fazu redovnog plodonošenja.

Savetuje Vas Suzana Jerkić dipl.ing, PSSS Vranje

Rasadnik”AGROPLANTA”

Đubrenje – mladi vinograd treba puno gradivnih materija da formira svoj maksimalni potencijal. Ovo se mora učiniti utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno đubrenje ili đubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna đubriva unosićemo u više navrata radi efikasnijeg iskorišćavanja. Prvo unošenje obavljamo pre kretanja loze, sledeće unošenje je kad lastari dostignu dužinu od 10-15 cm.

Tokom prve godine korisno je da se azotno đubrivo unosi u 2-3 navrata.

U drugoj godini se obavlja u dva navrata i to pre kretanja vegetacije, drugi put kad lastari dostignu dužinu preko 1 m.

U trećoj godini prvo unošenje đubriva je pre kretanja vegetacije, drugo unošenje đubriva je pre cvetanja, dok treće trebamo obaviti 20-35 posle drugog unošenja.

Đubrivo se najčešće razbacuje po površini zemljišta oko čokota, a zatim se plugom ili kultivatorom zatrpava. Efikasnost đubrenja je veća ako se putem distributera ubacuje u zemljište na dubinu od 10-15 cm.

vinograd nega Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Pored toga đubrivo se može uneti i u tečnom stanju pomoću injektora. Unošenje pomoću injektora je efikasnije, jer se rastvor mineralnih đubriva ubacuje pod pritiskom u neposredno u zoni delovanja korena. Koncentracija tečnih đubriva NE SME da pređe granicu od 1.5%. U drugoj i trećoj godini zasada najbolje je ako se đubri kombinovanim mineralnim đubrivima tj. kombinacijom NPK. Ovo đubrenje se mora obaviti na slabo plodnim zemljištima.

Prosečne količine po 1 ha bi trebale biti:

  • azotna đubriva 100-250 kg/ha,
  • fosforna đubriva 300-500 kg/ha,
  • kalijumova đubriva 200-300 kg/ha.

Đubrenje mladog vinograda posle sadnje

Ukoliko je pri meliorativnom đubrenju nedostajao stajnjak, u plantažnim zasadima mora se povećati humus setvom trava za zelenišno djubrenje. Ovo je vrlo efikasan način đubrenja, jer se pored povećanja količine mineralnih materija i humusa u zemljištu znatno popravlja i fizička struktura zemljišta. Ovo se može postići i ako se primene i organo – mineralna đubriva, treset, humus – glistenjak.

Moramo znati da normalan razvoj novog zasada možemo očekivati samo ako su ove mere pravilno sprovedene.

Pročitaj i ...

plutani zapušači

Plutani zapušači mogu pokvariti ukus vina

Dobro vino zahteva i kvalitetan plutani zapušač. Samo najbolji garantuju da će vino sačuvati sve dobre osobine.