Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

vinova loza
Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze – Radi se o gljivi koja se nalazi na površini napadnutih organa, a ne zalazi u unutrašnjost. Budući da se nalazi na površini, možemo je sprečavati, tj. organe loze štititi od ostvarenja zaraze, ali i uništavati kad se već razvila na lišću. Pepelnica je inače doneta u Evropu iz Amerike pre 130 godina i tada je vinogradarstvu nanela velike štete.

Opis bolesti

Pepelnica napada lišće, samo valja dobro gledati da se na lišću uoči zaraza. Zaraženi listovi otvrdnu, uvijaju se, postepeno gube zelenu boju i eventualno se osuše. Pepelnica može da uništi i do 80% berbe. Pucanje bobica je siguran znak da se radi o pepelnici. Širi se brzo i podmuklo i onda najednom plane i jako zahvati grozdove.

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata!

Način života:

Jake vrućine tačnije preko 35 stepeni zaustavljaju razvoj pepelnice i ona može da prezimi na dva načina:

  • u obliku posebnih organa gljiva prezimljuje u pupoljcima i to u obliku hifa.
  • takodje zarazu šire konidije…

Sve sorte treba štititi fungicidima.

Suzbijanje bolesti pepelnica

Lozu treba držati u dovoljnom razmaku za rezidbu i tako podesiti da čokoti nisu prebujni i da su grozdovi po mogućnosti izvan zagušene sredine čokota. U manjim vinogradima sprovodi se i skidanje lišća. Takodje prilikom prskanja fungicidu treba dodati i sumpor.

Treba prskati 2 do 3 puta pre cvetanja pa će se ugušiti u startu.

Preparati za suzbijanje:

  • na bazi a.m. PROPIKONAZOL TILT 250 EC, BUMPER 25 EC, PRESING 0,01% preventivno 0,015 kurativno.
  • na bazi a.m, MIKLOBUTANILA, SYSTHANE 240 EC 0,01 DO 0.015%
  • na bazi TEBULKONAZOLA, FOLICUR 250 EW, AKORD 0.4 litra po h.
  • na bazi SUMPORA: KUMULUS DF, KOSSAN VG, VEBESAN VG, KOLOSUL, THIOVIT JET 80 VG.

Savetodavac PSSS Jagodina Ružica Djukić

PIS VOJVODINA

Osetljiva faza vinove loze, padavine u proteklom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike pogoduju daljem razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida: 

  • (a.m. bakar-hidroksid) Funguran OH, Blauvit, Everest 4 kg/ha (za suzbijanje plamenjače, očvršćavanje pokožice bobica i odrvenjavanje lastara)
  • +(a.m.tebukonazol +fluopiram) Luna experience 0,4 l/ha (za suzbijanje  pepelnice)
  • +(a.m.ciprodinil+fludioksonil) Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha (za suzbijanje sive truleži)

Pročitaj i ...

bojadiser vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino filtracija

Tamjanika crna za vrhunska vina na našoj trpezi

Najbolji izbor za mnoge koji vole tamna vina sa bogatim bukeom - tamjanika crna.