Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

vinova loza
Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze – Radi se o gljivi koja se nalazi na površini napadnutih organa, a ne zalazi u unutrašnjost. Budući da se nalazi na površini, možemo je sprečavati, tj. organe loze štititi od ostvarenja zaraze, ali i uništavati kad se već razvila na lišću. Pepelnica je inače doneta u Evropu iz Amerike pre 130 godina i tada je vinogradarstvu nanela velike štete. Vremenske prilike najavljene za naredna dva dana biće povoljne za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze

Opis bolesti

Pepelnica napada lišće, samo valja dobro gledati da se na lišću uoči zaraza. Zaraženi listovi otvrdnu, uvijaju se, postepeno gube zelenu boju i eventualno se osuše. Pepelnica može da uništi i do 80% berbe. Pucanje bobica je siguran znak da se radi o pepelnici. Širi se brzo i podmuklo i onda najednom plane i jako zahvati grozdove.

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata!

Način života:

Jake vrućine tačnije preko 35 stepeni zaustavljaju razvoj pepelnice i ona može da prezimi na dva načina:

  • u obliku posebnih organa gljiva prezimljuje u pupoljcima i to u obliku hifa.
  • takodje zarazu šire konidije…

Sve sorte treba štititi fungicidima.

Suzbijanje bolesti pepelnica

Lozu treba držati u dovoljnom razmaku za rezidbu i tako podesiti da čokoti nisu prebujni i da su grozdovi po mogućnosti izvan zagušene sredine čokota. U manjim vinogradima sprovodi se i skidanje lišća. Takodje prilikom prskanja fungicidu treba dodati i sumpor.

Treba prskati 2 do 3 puta pre cvetanja pa će se ugušiti u startu.

Savetodavac PSSS Jagodina Ružica Djukić

PIS VOJVODINA

Navedene padavine nosa sa sobom rizik od nastanka novih infekcija izazvanih plamenjače. 

Za sprečavanje daljeg razvoja tog patogena PLAMENJAČE proizvođačima se preporučuje primena kombinacija fungicida: fosetil-aluminijum + folpet.

Vrlo je važno sprečiti infekciju cvasti i od prouzrokovača PEPELNICE , primenom nekog od fungicida na bazi: fluksapiroksada, kresoksim-metila, tebukonazola, ciflufenamida ili nekog drugog registrovanog fungicida.

Pročitaj i ...

pudarski dani irig

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima stalnih padavina, jakog vetra ... Cvetanje je kritična faza u razvoju jer ona određuje rod u jesenjoj berbi. Potrebno je primeniti zaštitna sredstva