Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

vinova loza
Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze – Radi se o gljivi koja se nalazi na površini napadnutih organa, a ne zalazi u unutrašnjost. Budući da se nalazi na površini, možemo je sprečavati, tj. organe loze štititi od ostvarenja zaraze, ali i uništavati kad se već razvila na lišću. Pepelnica je inače doneta u Evropu iz Amerike pre 130 godina i tada je vinogradarstvu nanela velike štete. Vremenske prilike najavljene za naredna dva dana biće povoljne za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze

Opis bolesti

Pepelnica napada lišće, samo valja dobro gledati da se na lišću uoči zaraza. Zaraženi listovi otvrdnu, uvijaju se, postepeno gube zelenu boju i eventualno se osuše. Pepelnica može da uništi i do 80% berbe. Pucanje bobica je siguran znak da se radi o pepelnici. Širi se brzo i podmuklo i onda najednom plane i jako zahvati grozdove.

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata!

Način života:

Jake vrućine tačnije preko 35 stepeni zaustavljaju razvoj pepelnice i ona može da prezimi na dva načina:

  • u obliku posebnih organa gljiva prezimljuje u pupoljcima i to u obliku hifa.
  • takodje zarazu šire konidije…

Sve sorte treba štititi fungicidima.

Suzbijanje bolesti pepelnica

Lozu treba držati u dovoljnom razmaku za rezidbu i tako podesiti da čokoti nisu prebujni i da su grozdovi po mogućnosti izvan zagušene sredine čokota. U manjim vinogradima sprovodi se i skidanje lišća. Takodje prilikom prskanja fungicidu treba dodati i sumpor.

Treba prskati 2 do 3 puta pre cvetanja pa će se ugušiti u startu.

Preparati za suzbijanje:

  • na bazi a.m. PROPIKONAZOL TILT 250 EC, BUMPER 25 EC, PRESING 0,01% preventivno 0,015 kurativno.
  • na bazi a.m, MIKLOBUTANILA, SYSTHANE 240 EC 0,01 DO 0.015%
  • na bazi TEBULKONAZOLA, FOLICUR 250 EW, AKORD 0.4 litra po h.
  • na bazi SUMPORA: KUMULUS DF, KOSSAN VG, VEBESAN VG, KOLOSUL, THIOVIT JET 80 VG.

Savetodavac PSSS Jagodina Ružica Djukić

PIS VOJVODINA 15. avgust 2023. godine 

Vremenske prilike najavljene za naredna dva dana biće povoljne za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea). Vinova loza se nalazi u veoma osetljivim fazama razvoja na infekcije navedenim patogenima.

U cilju zaštite zasada od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da obave tretman jednim od sledećih fungicida:

-Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,0,35%-0,04% (karenca 14 dana) ili

-Linus (a.m.ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6l/ha (karenca 21 dan).

Za naredni period i dalje se najavljuju visoke dnevne temperature pa se proizvođačima preporučuje da tretman obave u večernjim satima. Posebnu pažnju posvetiti vremenu berbe kod ranijeg sortimenta i karenci izabranog preparata.

Pročitaj i ...

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora vinova loza u

Uzgoj vinove loze – temperatura – zemljište

Izaberite blagu padinu sa puno sunca u jesen i vino koje ćete dobiti poneće svu lepotu tla, Sunca i ljubavi koju ste uložili.