Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Prihrana vinove loze folijarno i klasičnim đubrivom

Prihrana vinove loze folijarno i klasičnim đubrivom

Kišni maj ne ide na ruku vinogradarima i period pred cvetanje treba da se iskoristi da se obavi prihrana vinove loze. Tako ćete dodati sve neophodne minerale i hranljive materije da grozd bude kvalitetan a rod bogat. Kako pravilno obaviti taj postupak? Savet sledi.

Ishrana vinove loze u periodu vegetacije – Sanja Čokojević, dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Ovu ishranu obavljamo folijarno i preko korena.

Prihranu obavljamo rasturanjem adekvatnog mineralnog đubriva po celoj površini neposredno pre plitke obrade i navodnjavanja. Treba napomenuti da je za pravilnu ishranu zasada neophodno redovno obavljati kontrolu plodnosti zemljišta (svake 3-4 godine) kao i folijarnu analizu svake godine.

Potrebe vinove loze za hranljivim materijama nisu podjednake u svim fazama rasta i razvića.

Preporučuje se obavljanje prihrane u vinogradima u nekoliko navrata:

  • prvo u vreme otvaranja okacavinograd od sastav bobica
  • drugo 8-14 dana pre cvetanja
  • 10-15 dana posle cvetanja i
  • u vreme šarka.

Dobrobiti folijarne ishrane

Folijarnom prihranom se nadoknađuju makro i mikroelementi. Ako su dani veoma topli, tretiranje treba obaviti u ranim jutarnjim ili u kasnim popodnevnim časovima. Veoma bitni elementi kad je u pitanju vinova loza čiji se nedostatak često i javlja na vinogradarskim zemljištima su magnezijum, bor i gvožđe.

Folijarna đubriva sa borom primenjuju se pre cvetanja jer će uticati na bolje cvetanje i oplodnju (bor povećava klijavost i vitalnost polenovih zrnaca).

Uloga magnezijuma je značajna u procesima fotosinteze, disanja, metabolizma azotnih jedinjenja, usvajanju i transportu fosfora i u sintezi ugljenih hidrata, proteina i masnih kiselina. Kroz čokot se Mg pretežno kreće naviše i zato ga najviše ima u vršnim nadzemnim organima. Usvajanje Mg zavisi od klimatskih uslova – povoljnija je vlažna klima.

Vodorastvorljivo mineralno đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma povećava otpornost vinove loze na bolesti i sušu. Primenom ovih đubriva kod vinskih sorti čvrstinom pokožice stvara se otpornost na botritis dok kod stonih čvrstinom pokožice poboljšava transportnost plodova. Ukoliko je vinova loza posađena na zemljištu koje sadrži dosta karbonata, na listovima će se pojaviti žućenje tj. hloroza koja je uzrokovana nedostatkom gvožđa. Tada treba primeniti neko od folijarnih đubriva sa nešto većim sadržajem tog elementa.

Prihrana vinove loze

Prilikom odabira folijarnih đubriva mora se imati u vidu fenofaza razvoja vinove loze u kojoj je ona trenutno.

  • Od otvaranja pupoljaka do zametanja plodova razvoj biljke uslovljen je jedino migracijom rezervnih materija iz starijih organa – koren i stablo, i količinom hranljivh materija koja je uneta u zemljište tokom zime osnovnim đubrenjem vinograda.
  • Za vreme ranih faza razvoja izdanaka, azot ima ključnu ulogu za normalan razvoj biljke.
  • Postepeno sa primicanjem faze cvetanja, potrebe za hranljivim materijama se povećavaju i osim azota potrebni su joj i fosfor (P), kalijum (K) i kalcijum (Ca). Mikroelementi gvožđe (Fe), bor (B) i cink (Zn) su takođe važni u ovoj fazi jer aktivno učestvuju u svim procesima metabolizma.
  • Od zametanja plodova do početka zrenja (ta faza počinje odmah posle oprašivanja sa formiranjem mlade bobice koja se brzo razvija i povećava veličinu i težinu i završava se početkom zrenja i pojavom boje kod obojenih sorti ili pojavom sjaja kod belih sorti). Stanje čokota vinove loze ima značajan uticaj na finalnu proizvodnju jer je stopa usvajanja hranljivih materija u ovoj fazi maksimalna. Potrebe za azotom u ovoj fazi su veće nego u bilo kojoj drugoj fazi razvoja. Potrebe za kalijumom (K) su visoke i progresivno rastu sa rastom bobica, kao i potrebe za gvožđem. Snabdevanje azotom, fosforom i kalijumom po zametanju plodova je neophodno za postizanje visokiih prinosa sorti koje služe za sušenje kao i stonih sorti.
  • Od početka sazrevanja do završetka zrenja prestaje izduživanje lastara, bobice udvostručuju svoju težinu, kiseline se konvertuju u šećere i javlja se boja koja je karekteristična za sortu. U ovoj fazi, potrebe biljke za azotom se naglo smanjuju dok se potrebe za kalijumom (K) znatno povećavaju. U vinogradima u kojima se primenjuje navodnjavanje čiji je cilj visok prinos gajenih stonih sorti sa visokom koncentracijum šećera, primena đubriva koja sadrže kalijum treba da bude standardna mera u ovoj fazi razvoja.

Kao i osnovno đubrenje i đubrenje u periodu vegetacije se prvenstveno izvodi ishranom korenovog sistema, mada u periodu vegetacije treba posvetiti pažnju i folijarnoj prihrani u određenim fenofazama vinove loze.

Pročitaj i ...

korovi u vinogradu vinograd od sastav bobica

Bobice vinove loze se dodiruju – oprez!

Bobice vinove loze se dodiruju, to daje uslove za sivu trulež grožđa. Najava kiša tokom noći i sledećih dana usloviće napad plamenjače