Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Vinski podrum – pripremite ga za novo vino

Vinski podrum – pripremite ga za novo vino

Vinski podrum – priprema. Berba je počela, vinski podrum treba okrečiti i osumporiti za prijem novog vina. Važno je da sprečite razvoj plesni i razvoj nepoželjnih bakterija koje mogu uništiti Vaš trud u vinogradu tokom godine.

Andrejić Dragana je napravila novu temu: Održavanje higijene vinskog podruma

Kod naših vinogradara pod podrumom se uglavnom podrazumeva jedna prostorija u kojoj se vrši prerada grožđa, vrenje i nega vina. Podrum mora biti besprekorno čist jer je to jedan od preduslova za kvalitetnu preradu voća i grožđa i negu vina i rakije. Naši stari su imali običaj da kažu: ,,Kakav ti je podrum, takvo će ti i vino biti”. Vrlo je važno pre berbe očistiti podrumske prostorije i dezinfikovati ih, a zidove okrečiti. Za krečenje zidova može da se koristi krečno mleko koje se spravlja tako što se u 10 l vode stavi 1kg živog kreča i 200 g sumpora u prahu. Kada se zidovi osuše preporučuje se prskanje 5% rastvorom plavog kamena zbog sprečavanja razvoja plesni.

Pročitajte i: Vino – bolesti

Vinski podrum – pripremite ga za novo vino

Dan pre prerade grožđa, podrum se dezinfikuje sumpor-dioksidom. Na 1m3 zapalimo 1-2 sumporne trake. Možemo zapaliti i elementarni sumpor u prahu gde je na svaki metar kubni prostora potrebno 30g sumpora. Palimo ga u zemljanim posudama, postavljenim na više mesta. Trake i elementarni sumpor moramo postaviti na veću visinu, jer je gasoviti sumpor teži od vazduha i pada prema podu!

Nakon 24 h podrum obavezno dobro provetriti!!!

Pročitaj i ...

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora vinova loza u

Uzgoj vinove loze – temperatura – zemljište

Izaberite blagu padinu sa puno sunca u jesen i vino koje ćete dobiti poneće svu lepotu tla, Sunca i ljubavi koju ste uložili.