Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Rak korena sadnica voćaka – vinove loze

Rak korena sadnica voćaka – vinove loze

Vreme je kada se sade voćke ali opasnost vreba, rak korena sadnica voćaka je neizlečiva bolest. Kvalitetna sadnica voćaka i vinove loze je uslov uspeha. Zato PAZITE na kvalitet sadnica.

Šta učiniti da se zaštitite od grešaka pri izboru savetuje vas Savetodavac za zaštitu bilja dipl.ing.Ljiljana Jeremić.

Agrobacterium tumefaciens je polifagna  bakterija. Kod nas je prilično rasprostranjena, velike štete se javljaju u rasadničkoj proizvodnji , sve sadnice koje koje su zaražene moraju biti uništeni.

Simptomi bolesti

Simptomi bolesti – rak korena – se javljaju u vidu tumora na korenu, korenovom vratu i stablu kod voćaka, a kod vinove loze na stablu i na starijim lukovima.  Tumori se formiraju kada dolazi do uvećanja ćelija i meristem se nepravilno širi i dolazi do izolacije sekundarim parenhimskim tkivom. Tumori mladi  su bledožute boje, glatke površine. Kasnije se uvećavaju, menjaju boje, postaju tamnomrki i dolazi do njihovog raspada pod uticajem saprofitnih bakterija. Usled toga dolazi i do pojave truleži korena na tim mestima. Mogu se stvoriti i sekundarni tumori ali je ve?ina sterilna jer ne sadrži bakterije. Tumori mogu biti različitih veličina. Kada su voćke i vinova loza zaražene dolazi do zaostajanja u razvoju, letorasti i lastari postaju kržljavi, lišće se suši, kao i cvetni pupoljci. Zaražena stabla i čokoti se vremenom osuše.

Rak korena sadnica voćaka – vinove loze

Ciklus razvoja
Bakterija se održava na obolelim biljkama i biljnim ostacima zaraženih stabala  u zemljištu. Najvažniji način širenja bakterije je obolelim sadnicama, kontaminarim priborom za rezanje i kalemljenje, zaraženim zemljištem. Biljke se zaražavaju preko rana. Bakterije stimulišu ćelije biljke da  se uvećavaju i i tako nastaju tumori. Samo pojedine bakterije su virulentne i mogu da deo DNK ćelije domaćina preusmere metabolizam ćelije domaćina da stvaraju supstance koje služe kao hrana samo za patogena.

Rak korena sadnica

Mere zaštite

Najvažnija mera zaštite je proizvodnja zdravog sadnog materijala voća i vinove loze. Preporučuje se da se proizvodnja sadnog materijala obavlja na zemljštima na kojima nisu gajene biljke domaćini bakterije, da se obavi dezinfekcija zemljišta kao i pribora za kalemljenje, kao i višegodišnji plodored. Ako se utvrdi da su sadnice zaražene, njih treba uništiti. Pre sadnje se može obaviti dezinfekcija korena 1% rastvorom bakar-oksihlorida. U nekim zemljama dezinfekcija se vrši biopreparatima. Različite podloge koje se koriste za kalemljenje ispoljavaju različitu otpornost prema Agrobacterium tumefaciens i to treba imati imati u vidu pri izboru podloga za proizvodnju sadnog materijala.

Pročitaj i ...

Investicije u preradu grožđa i marketing – 41 milion dinara

Podsticaji do 41 milion dinara u izgradnju vinarije, sale za degustaciju, opremu i marketing.