Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Vino u podrumu se treba negovati i čuvati u flašama

Vino u podrumu se treba negovati i čuvati u flašama

Vino se čuva u podrumu – Grožđe je bilo dobrog kvaliteta, vinogradari su zadovoljni dobijenim vinom. Posle prvog pretakanja vino odležava u buradima i tankovima. U podrumu mora biti mir, bez vibracija sa temperaturom od 11 do 14 stepeni Celzijusa. Tehnolog određuje momenat kada se vrši filtracija vina i pretakanje u boce – završetak puta vina. Ostaje još transport do poštovalaca vina i zaljubljenika u ove božanske kapi. U flašama vino nastavlja svoj život i bitno je sačuvati sve osobine vina. Kako ih čuvati savetuje Vas Suzana Jerkić, dipl. inž.poljoprivrede smer – voćarstvo i vinogradarstvo.

Čuvanje flaširanog vina

Nakon izvesnog vremena odležavanja vina u tankovima ili buradima koje zavisi od tipa vina koje se želi dobiti, vino se flašira, a fine fizičke i hemijske karakteristike se nastavljaju polako razvijati u boci. Flaširano vino zahteva posebne uslove za čuvanje odnosno dobar podrum za čuvanje vina.

plesnivi miris vino prvi pretok pretakanje vina sumporvodonik vinski podrum

Dobar podrum za čuvanje flaširanog vina mora ispunjavati sledeće zahteve:

 – podrum mora biti mračan jer to pozitivno doprinosi dugom i harmoničnom starenju vina

 – boce moraju biti postavljene u horizontalan položaj kako bi se sprečilo isušivanje zapušača što bi uslovilo opasan kontakt vina sa vazduhom. U horizontalnom položaju zapušač (pluta) je natopljen vinom, čime se pojava isušivanja sprečava

 – temperatura čuvanja vina je 11℃ (idealna) mada može da se kreće i do 14℃. Najvažnije je sprečiti variranje temperature koja ubrzava neželjeno starenje vina. Vino ne trpi fizičke šokove kao što su nagle promene temperature

 – vlažnost vazduha u podrumu je od izuzetne važnosti jer direktno utiče na kvalitet zapušača, najbolja vlažnost je između 65% i 80% koja sprečava isušivanje zapušača sa jedne strane, a sa druge strane ova vlažnost ne oštećuje etikete na bocama

 – podrum za čuvanje vina mora imati čist miris, pored toga podrum mora biti tiho mesto, bez vibracija ili drugih fizičkih šokova koji bi štetili harmoničnom starenju vina

Čuvanje vina u flašama 
vino

U toku odležavanja vina zapušači i boce se moraju pažljivo pratiti. Defektne i stare zapušače kod arhivskih vina treba zameniti. Veoma retko u podrumu insekti mogu napasti zapušač i izbušiti ga što bi uzrokovalo curenje vina i vrlo brzo kvarenje vina u boci. Takve zapušače treba promeniti, a stavljanje kapsula preko zapušača služi odvraćanju insekata I zaštiti zapušača.

Ljubitelji vina koji imaju svoje podrume za čuvanje vina morali bi imati registar u koji bi unosili sledeće podatke za svako vino:

  1. ime vina i gegrafsko poreklo,
  2. godinu berbe,
  3. ime proizvođača,
  4. mesto i datum nabavke vina,
  5. komentare o periodičnom testiranju vina,
  6. broj boca,

Ove informacije ne samo da obezbeđuju dobar menadžment u podrumu već i osiguravaju da pojedina vina nudimo kad su na vrhuncu kvaliteta. Treba imati na umu da vina u toku starenja prolaze kroz tri faze i to: faze mladosti, zrelosti (najbolji balans i razvijen buke) i opadanja kvaliteta.

Vina dobijena iz dobrih godina mogu biti u fazi mladosti nekoliko godina čak i decenija što zavisi od lokaliteta gde je grožđe uzgajano, vrste grožđa, primenjene tehnologije i naravno klimatskih uslova. Nakon faze mladosti vino ulazi u zrelu fazu kad je njegov kvalitet najbolji i kad ga treba piti. Dužina ove faze zavisi takođe od mnogih faktora ali osnovno je prepoznati ovu fazu kad je vino u najboljem balansu, tada ga treba piti, ne dozvoliti da vino uđe u fazu opadanja kvaliteta.

Pročitaj i ...

vina vino bolesti sazrevanje vina

Sazrevanje vina daje kvalitetna vina

Najbolja vina se dobijaju iz buradi od hrasta. Sazrevanje vina traje od 6 do 18 meseci.