Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Aronija rezidba na dva načina – za rod i oblik

Aronija rezidba na dva načina – za rod i oblik

Aronija rezidba na dva načina –  Rezidba za formiranje oblika

Rezidba za formiranje oblika žbuna izvodi se prekraćivanjem biljke na 2-3 pupoljka posle sadnje, najčešće u proleće. Od druge do pete godine uklanjaju se brojni jednogodišnji izbojci tako da ostane 3-5 bujnih svake godine. Time se formira žbun sa 12-20 izbojaka,na kojima su prisutne bočne grane i brojne rodne grančice.

Da bi se obrazovalo stablo,treba zadržati samo jednu vođicu i prekratiti je na 40-60 cm visine. U prvoj godini dozvoljava se razvoj 2-3 bočna izbojka,koji će obrazovati prvi sprat krune.

U naredne tri godine formiraju se i ostali spratovi,tako što se svake godine orezuje centralna osa na visini od 40-50 cm od predhodnog sprata. U četvrtoj godini dobijamo stablo sa 12-15 grana.

Aronija rezidba na dva načina – za rod i oblik

Rezidba na rodnost

Rezidba na rodnost vrši se od pete godine, a obuhvata eliminisanje suvišnih izbojaka u žbunu, počev od onih najslabijih. Izbojci stariji 6 godina zamenjuju se bujnim jednogodišnjim. Kruna stabla proređuje se po istom kriterijumu.

često je kod aronije rezidba ograničena samo na grane koje su oštećene,iscrpljene ili blizu tla,kao i na pojedine izbojke u cilju održavanja veličine žbuna.

Aronije rađa 20-30 godina,međutim kad zasad dostigne 15-20 godina starosti, treba primeniti rezidbu radi podmlađivanja. Tada skraćujuemo skeletne grane približno na četvrtinu ili trećinu dužine, režući iznad bočne grančice koja zamenjuje staru granu. Podmlađivanje čitavih žbunova vrši se često mašinama kosilicama do zemlje radi obnove žbuna.

Ivana Gligorijević

PSSS Jagodina

fot pixabay.com

Aronija rezidba na dva naćina

Treći način razmnožavanja je najefikasniji. Aronija se razmnožava vegetativno, iz meristema, in vitro, u kulturi tkiva. Ovako se dobija uniformno potomstvo jedne odabrane, matične biljke, u neograničenom, tj. potrebnom broju. Ovako mogu da proizvode sadnice samo dobro obučeni kadrovi u dobro opremljenim laboratorijama za kulturu tkiva, kao što je ova u Superioru Velika Plana. Postupak je opisan u foto stripu. Na ovaj način , u poređenju sa gajenjem iz semena, biljčice iz laboratorije imaju “jednu godinu” pri iznošenju u plastenik, na aklimatizaciju, i, od juna do oktobra imaju sledeću godinu, tako da predstavljaju pandan dvogodišnjim biljkama iz semena. Uz to, potpuno su zdrave, tzv. Virus fri sadnice. Koren je maksimalno razvijen i omogućava prijem svih biljaka.

izvor> Superior Velika Plana

http://www.aronia.co.rs/sr/

Pročitaj i ...

poljoprivreda 22. veka

Nabavka mehanizacije – voćari i vinogradari u AP Vojvodini

Nabavka nove mehanizacije, zaštitnih mreža ... za voćare i vnogradare u AP Vojvodini.