Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Berba optimalno vreme branja kruške u voćnjaku

Berba optimalno vreme branja kruške u voćnjaku

Berba optimalno vreme – ODREĐIVANJE OPTIMALNOG VREMENA BERBE KRUŠKE PENETROMETROM – Usled velike konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda veoma je bitno da se plodovi, bilo direktno iz voćnjaka ili iz skladišta pojave na tržištu u pravom trenutku i u najboljem mogućem stanju. Da bi se to dogodilo plodovi moraju biti ubrani kada su u određenoj fazi zrelosti. Nedovoljno sazrelo voće ne može postići pun potencijal u pogledu kvaliteta nakon berbe i skladištenja, pak prezrelo voće nastavlja da zri ubrzanim tempom u toku skladištenja ili transporta pa obično dolazi do degradacije mesa ploda i delimičnog ili potpunog propadanja plodova pre stizanja do potrošača. Zbog toga je predviđanje optimalnog vremena berbe kruške testiranjem uzoraka plodova veoma bitan momenat u postizanju željenog kvaliteta. Cilj je da se identifikuje optimalan period za berbu pri kome bi postojao najbolji odnos između sveopšteg izgleda plodova u pogledu krupnoće i obojenosti kao i organoleptičkog kvaliteta, a da se pri tom ne umanji njihova transportabilnost i mogućnost čuvanja.

Početak sakupljanja plodova radi analize počinje par nedelja pre očekivanog vremena berbe, jer vreme sazrevanja varira iz godine u godinu. Uzet uzorak treba biti reprezentativan, obično se odabere 5 stabala iste sorte u voćnjaku sa kojih se ubira po 4 ploda u visini ramena (ukupno 20 plodova). Uzorkovanje se ponavlja svaka tri dana na isti način.

Berba optimalno vreme  

Testiranjem se mogu pratiti sledeći pokazatelji zrelosti: krupnoća ploda, čvrstoća ploda, boja pozadine, sadržaj suve materije. Jedan od najpouzdanijih pokazatelja zrelosti plodova kruške je čvrstoća mezokarpa koja se meri penetrometrom i iskazuje u kg/cm2 .

Postupak merenja čvrstoće mezokarpa penetrometrom je sledeći:

  1. Sa ploda se oljušti oko 1 cm2 pokožice debljine 1mm i na tom mestu se prisloni odgovarajuća ubodna igla penetrometra.
  2. Ubodna igla se pod pravim uglom ubada lagano u plod do označene dubine (obično 1cm ).
  3. Na skali penetrometra se očita vrednost.
  4. Postupak se ponavlja sa dve suprotne strane (obojene i neobojene) svakog uzorkovanog ploda i utvrđuje prosečna vrednost čvrstoće koja je izražena u kg/cm2.

Izračunata prosečna vrednost čvrstoće plodova se upoređuje sa uobičajenim vrednostima čvrstoće za zrele plodove za datu sortu na osnovu čega se može preciznije odrediti optimalan momenat berbe plodova. Više vrednosti u opsegu koje su prikazane u Tabeli 1. koriste se za plodove namenjene čuvanju ili dužem transportu, dok se niže vrednosti odnose na stepen zrelosti plodova za momentalno iznošenje na tržište ili za preradu.

Tabela.1 – Vrednosti tvrdoće mezokarpa za zrele plodove za neke sorte krušaka

Sorta Tvrdoća (kg/cm2)
Butira 6,9 – 8,5
Santa Marija 6,3 – 6,9
Viljamovka 6,8 – 8,7
Boskova bočica 6,4 – 7,3

foto pixabay.com

Berba optimalno vreme  

Momir Nedić

 

Pročitaj i ...

Ožegotine na plodovima smanjuju prihode

Ožegotine na plodovima prouzrokovanje ekstremno visokim temperaturama utiču na pojavu ožegotina na plodovima. Isto tako i zelena rezidba .