Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

Gusta  sadnja voćaka je osnov modernog voćarstva. Stabla manje bujnosti su preduslov za ranije prvorođavanje i kasnije stabilno plodonošenje. Sa stablima manje bujnosti veći je prinos po jedinici površine i udeo plodova prve klase, dok sprovođenje berbe i rezidbe iziskuje manje radne snage pa samim tim i manji trošak po kilogramu proizvedenih plodova.

Uslov za sadnju u gustom sklopu predstavljaju sadnice sa sortama okalemljenim na podloge male bujnosti poznatije kao patuljaste podloge (dwarfing rootstock). Kako smo kod jabuka već navikli na postojanje i veliku raširenost takvih podloga (podloga M9 i njeni klonovi), to kod kruške nije takav slučaj.
Od podloga za krušku koje mogu nositi epitet „patuljasta“- pogodna gusta sadnja, kod nas se u manjoj meri koristi dunja MC, koja pored svoje dobre osobine da daje stabla i do 30% manje bujnosti nego dunja MA, ima i niz loših osobina kao što  su:

  • osetljivost na niske temperature i
  • mala energija rasta koja u stresnim uslovima (visoka temperatura i suša) indukuje sitne plodove i alternativnu rodnost.

Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

Poslednjih dve decenije u svetu se intenzivno radi  na stvaranju podloga male bujnosti. Ovom prilikom ću ukratko predstaviti samo nekoliko perspektivnih podloga poreklom od dunje (Cydonia oblonga).

kruške na tržištu izbor sorti vitko vreteno

Prva u nizu je podloga Elina® (Fleuren-Holandija), koja je po bujnosti identična sa dunjom MC, ali sa nešto većom energijom rasta, većom otpornošću na mrazeve (do -25°C) i boljom kompatibilnošću sa većinom poznatih sorti krušaka kako navode tvorci ove podloge. Još jedna bitna karakteristika je smanjenje pojave rđaste prevlake kod sorte Konferans.

Dunja EMH (East Malling-Engleska), po bujnosti se nalazi između dunje MC i dunje MA, indukuje veću krupnoću ploda, kompatibilna je sa sortama Društvenka, Konferans i Konkord, a inkompatibilna sa Viljamovkom, dok sa ostalim sortama kompatibilnost još uvek nije dovoljno ispitana.

C132 EMLA (Holandija), jedan od perspektivnih klonova dunje MC koji se odlikuje nešto manjom veličinom stabla od ishodne sorte – podloge i krupnijim plodovima na dosada ispitivanim sortama.

Pomenute podloge će sigurno u bliskoj budućnosti, naći svoje mesto i u našim krušicima sa gustom sadnjom, kojih je u poslednje vreme sve više.

Momir Nedić

Pročitaj i ...

podloge šarka šljive šljivin smotavac

Džanarika kao podloga za uspeh u proizvodnji

Sejanci džanarike se koriste kao podloge za kalemljenje.