Najnovije vesti
Početna » konkursi » Obnovite mehanizaciju uz novi traktor, ali pod kojim uslovima?

Obnovite mehanizaciju uz novi traktor, ali pod kojim uslovima?

Nova mogućnost da obnovite mehanizaciju jer nakon kupovine novog traktora dobijate 50 procenata sredstava nazad. Poljoprivrednici su se obradovali, jer znamo da je prosečna starost mašina koje rade u polju i više od 20 godina.

Predmet subvencionisanja od strane države su traktori snage do 60 kilovata (81, 6 konjskih snaga) i koriste se u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Maksimalni iznos povrate sredstava je 800.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini. Traktor se mora prvo kupiti sopstvenim sredstvima, registrovati i tek onda podneti zahtev za subvenciju.

To znači i da ako vaš traktor vredi 1,8 miliona dinara ne možete dobiti subvenciju više od 800.000 dinara iako je 50% vrednosti traktora 900.000 dinara. Kao primer navodimo MTZ 60 kW koji je momentalno oko 2 miliona dinara. Traktori koji ispunjavaju uslove za Javni poziv su još Mahindra (Agropanonka) i YTO (Agrovojvodina Mehanizacija).

Odluka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da dodeli bespovratna sredstva u visini od 50% za traktore koji se proizvode ili sklapaju u Srbiji (čak 65% od prihvatljive vrednosti u područjima sa otežanim uslovima rada) je dobrodošla, ali uslovi koje treba ispuniti su stvorile nedoumice.

Obnovite mehanizaciju

Uslovi da ostvarite olakšicu su da se bave proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

1) do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru;

2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća;

3) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju);

5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju);

6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja;

7) do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Ili ostvaruje pravo na podsticaje u primarnoj stočarskoj proizvodnji ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) u zavisnosti od vrste proizvodnje ima do najviše 19 mlečnih krava, odnosno ima ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Mnogi se pitaju da li je dovoljno ispuniti jedan uslov i time steći pravo na povrat novca, što je logično. Tumačenje nadležnih se još čeka. Teško je sakupiti dovoljno novca za kupovinu pa tek naknadno podneti zahtev i čekati da se odobri povrat novca.

Na sajmu Agro Belgrade 2020. (30. 31. januar – 1. februar 2020.) ćemo verovatno dobiti nove informacije o uslovima iz Javnog poziva, zato dođite na sajam.

Detaljne informacije OVDE

Izvor: UAP

Pročitaj i ...

ugljen dioksid visoki kvalitet pollino agrar konkurs za delta agrar skladištenje jabuka jabuke u silosi hladnjače jabuka manje

Silosi, podna skladišta i hladnjače uz kamatu 1% – APV

Konkurs za izgradnju silosa, podnih skladišta i hladnjača . AP Vojvodina.