Najnovije vesti
Početna » Mehanizacija » Mašinski prsten je vredan truda za osnivanje

Mašinski prsten je vredan truda za osnivanje

“Mašinski prsten“ je poseban oblik organizovanja poljoprivrednih proizvođača sa idejom da se poljoprivredne mašine upotrebe na najracionalniji način. Savremena poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez produktivne mehanizacije. Preduslov za korišćenje takvih mašina je obezbeđenje uposlenosti, dobra organizacija rada, obučenost rukovaoca i tačno definisani odnosi. Sve ovo „mašinski prstenovi“ pružaju svojim članovima.

Ovakvim pristupom dolazi do razdvajanja poljoprivrednih proizvođača na davaoce i primaoce usluga. Ovakvom podelom stvaraju se davaoci usluga, usko specijalizovani samo za pojedine operacije, tako da je kvalitet pruženih usluga na najvišem nivou. Osim toga, maksimalnim iskorišćavanjem mehanizacije, cena usluga je niža. Shodno tome, očekuje se podizanje svesti poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima racionalnog korišćenja poljoprivredne mehanizacije i smanjenja troškova pre svega ratarske proizvodnje. Osnovne prednosti „mašinskog prstena“, je u tome ko može biti član „mašinskog prstena“, način rada, obračun usluga u „mašinskom prstenu“ i dr.

Mašinski prsten je vredan truda za osnivanje

Razvoj mašinskih prstenova u Sloveniji

Zaključno sa 2000. godinom u Sloveniji je formirano 45 MP, koji praktično pokrivaju celu teritoriju države. Kod formiranja pokušalo se slediti princip, da se MP organizuje na teritoriji sa najmanje 2 hiljade imanja, tako da bi tokom godine rada mogli očekivati oko 400 članova i puno zaposlenih kao podsticaj razvoja. Dve trećine, osnovanih prstenova ima takav potencijal. Ukupan broj članova, kao i beoj članova MP raste, ali je još daleko od idealnog. U proseku obrađuju članovi mašinskih prstena dva puta više poljoprivrednog zemljišta od proseka u državi (10,1 ha naspram 4,8 ha).

PSS Novi Sad

Pavlović Aleksandar, dipl.ing.

Pročitaj i ...

novac za sajmovi tanjiranje traktor oranje ili redukovana konkurs prosperitati mašinski prsten sremski poljoprivredni jesenje oranje

Traktor može naštetiti zemljištu težinom

Sve veći traktori da bi što više površine obradili u danu imaju i svoje mane, traktor može naškoditi zemljištu i stvoriti nepropusni sloj na njivi.