Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kalcifikacija protiv kiselosti zemljišta

Kalcifikacija protiv kiselosti zemljišta

Kalcifikacija dovodi pH vrednost zemljišta u odgovarajući balans da bi rezultati u žetvi ili berbi bili maksimalni. Novi materijali su na tržištu koji olakšavaju primenu i “štede” vreme primene.

Novi materijali u kalcifikaciji zemljišta – autor Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo PSSS Poljosavet Loznica

Kalcifikacija podrazumeva dodavanje krečnog materijala u zemljište a njen osnovni cilj je da se ublaži ili eliminiše kiselost zemljišta i da se poprave fizičke osobine zemljišta da bi ono bilo plodnije i boljih proizvodnih svojstava.

Kalcifikacija omogućuje sledeće efekte:

1) Smanjuje se ili eliminiše kiselost u zavisnosti od količine krečnog materijala koji se upotrebljava;

2) Smanjivanjem kiselosti stvaraju se povoljni uslovi za aktivnost mikroorganizama i na taj način se popravljaju mikrobioločke osobine zemljišta;

3) Obogaćivanjem zemljišnog adsorptivnog kompleksa jonima kalcijuma dolazi do popravke strukture zemljišta i poboljšanja drugih fizičkih osobina zemljišta (zapreminska masa, poroznost, vodne osobine);

4) Kalcifikacijom se popravljaju agrohemijske osobine zemljišta jer se sprečava vezivanje fosfora u nepristupačne oblike;

5) Štetni uticaj pokretljivog alumijnijuma i gvožđa se eliminiše popravkom fizičkih i mikrobioloških osobina zemljišta;

6) Merama kalcifikacije se povećava efikasnost primenjenih mineralnih đubriva jer je njihova iskorišćenost znatno veća;

7) Zemljište posle kalcifikacije daleko je plodnije i sa većom produktivnošću.

Pre nego što se pristupi kalcifikaciji, potrebno je uraditi kontrolu plodnosti zemljišta. Kontrola plodnosti zemljišta obuhvata minimum četvorogodišnje uzimanje uzoraka zemljišta i laboratorijsko analiziranje agrohemijskih osobina i to sadržaja organske supstance (humus), ukupnog azota, sadržaja pristupačnog fosfora i kalijuma, kiselosti (pH vrednosti). Na osnovu rezultata analize, opremljenosti gazdinstva mehanizacijom i ekonomske mogućnosti gazdinstva donosi se odluka o vrsti i količini materijala koji treba primeniti za kalcifikaciju.

Kalcifikacija se obavlja sa različitim materijalima

Materijali koji se koriste za kalcifikaciju su:

1.Krečnjak-Kalcijum karbonat (CaCO3)

2.Dolomitni krečnjak

3.Lapor

4.Saturacioni mulj

5.Gašeni kreč (CaOH2)

6.Negašeni kreč (CaO)

U poslednjih godinu dana pojavili su se u kategoriji oplemenjivača zemljišta materijali za popravku kiselih zemljišta na bazi CaO. Ovi materijali su namenjeni za upotrebu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu a mogu da se koriste i u organskoj proizvodnji.

Oplemenjivači zemljišta imaju funkciju da reše problem deficita kalcijuma kod niskokarbonatnih zemljišta, dovođenje zemljišta na optimalnu pH vrednost kod kiselih zemljišta, poboljšanje strukture sabijenih zemljišta, optimalno iskorišćavanje primenjenih mineralnih đubriva, smanjenje uticaja teških metala na useve, povećanje broja korisnih zemljišnih mikroroganizama, ubrzanje razgradnje žetvenih ostataka i brzo delovanje u zemljištu.

pšenica napad suzbijanje korova rok setve
mraz na njivi

Ogledi na kojima su primenjeni ovi materijali su pokazali povećanje prinosa 10 pa i 15%.

Specifičnost primene oplemenjivača je u tome što se koriste u manjim količinama tako da njihova količina koja se koristi je od 300 kg do 1200 kg/ha. Pakovanja koja se mogu naći kod nas su vreće od 25 kg i 50 kg i džambo vreće od 600 -700 kg. Oplemenjivače je najbolje primeniti pred osnovnu obradu ili u prvim fazama predsetvene pripreme (zatvaranje brazde) uz obaveznu inkorporaciju u zemljište.

Povećanje interesovanja za ove materijale je lakši i potpuno mehanizovan način njihove primene poput drugih mineralnih đubriva. Zbog svoje granulacije oplemenjivači se po parceli razbacuju pomoću svih modela traktorskih rasipača mineralnih đubriva što znatno smanjuje vreme trajanja ove operacije kao i troškove koji mogu da se jave kod kalcifikacije. Kao i kod svake primene materijala za kalcifikaciju i kod njih je potrebna primena organskih đubriva na osnovu kontrole plodnosti zemljišta.

PROČITAJTE: Kiselost zemljišta

Pročitaj i ...

heljda gajenje rezistentnost zelenišno djubrenje heljda donosi

Heljda donosi zdravlje i ekonomsku dobit

Sada je vreme setve heljde u niziji, dok u brdovitim predelima se obavlja u junu mesecu.