Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

Setva kukuruza – koliko Vam treba semena za jedan hektar? Postoji jednostavan način da odredite broj zrna i kupite onoliko vreća koliko je racionalno.

 Jedan hektar  = 10.000 m2.  Kukuruz  sejati  na međuredno rastojanje od 70 cm ( 0.7 m).  Jedan hektar predstavimo u vidu jednog dugačkog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 m.  Broj zrna u  dugačkom redu od 14.285 metara odgovara broju zrna po jednom hektaru.

 Broj zrna pomnožen sa međusobnim rastojanjem između zrna daje dužinu reda i iz te jednačine se računa potrebna vrednost.

Primer 1.

Sejemo na 22 cm, broj zrna po hektaru,   14285.71 : 0.22= 64.935 zrna.

Setva kukuruza

Primer 2.

 Želimo sklop od 55.000 zrna po hektaru onda rastojanje treba da bude, sledi,  14.285.71 m : 55.000= 0.25 m, odnosno 25 cm.

Primer 3.

Sejemo na 20 cm, broj zrna po hektaru,   14.285.71 m : 0.20= 71.428 zrna.

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

Želimo da naše seme bude pristupačno svim poljoprivrednicima koji žele visok prinos i nizak sadržaj vlage, bez obzira na to koliko hektara imaju.

Od ove godine možete naći sledeće DKC hibride u vreći od 25.000 zrna:

DKC4608 (FAO 350); DKC5222 (FAO 490);DKC5276 (FAO 480); DKC5401 (FAO 500); DKC6101 (FAO 610).

Posle setve  odrediti sklop izniklih biljaka!

Odmeriti  14,28 m i izbrojati broj biljaka . Izbrojani  broj biljaka X 1000,  (sklop u hiljadama biljaka po hektaru).  Ponoviti i proveriti na više mesta na odabranoj parceli.

PSSS Leskovac,               dipl. ing. polj. Boban Stanković

foto dekalb.co.rs

Pročitaj i ...

razmena npk urea kalcijum karbonat

Kalcijum karbonat može biti štetan kao nosač NPK

Đubrivo je neophodno za dobar rod, ali nekada može da njegova primena bude neadekvatna.