Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Dve kulture u jednoj silaži – zagarantovan uspeh

Dve kulture u jednoj silaži – zagarantovan uspeh

Kako bi spremni dočekali zimu stočari spremaju silažu, ali dve kulture u jednoj silaži, to je nešto novo. Pročitajte iskustva iz Ljubovije – koje su prinose postigli u združenom usevu kukuruza i soje ove jeseni.

Autor – Despotović Dušan, PSSS Poljosavet Loznica

Druga godina za redom, na obostrano zadovoljstvo, sejem ogled Združenog useva kukuruza i soje za silažu na domaćinstvu Miloša Dimitrijevića iz Ljubovije. Prilikom jedne od poseta gazdinstvu, preporučio sam ovu silažu, kao jedan od načina za ishranu muznih krava kvalitetnom proteinskom silažom. Gazdinstvu Dimitrijevića je ovo sve izgledalo interesantno, iz razloga što oni na gazdinstvu poseduju 6 matičenih muznih krava. Mleko ne predaju već vrše njegovu preradu u sir i kajmak.

Prve godine, posejali smo 0,30 ha združenog useva a o rezultatima ogleda sam pisao krajem prošle godine, tačnije 17. decembra. Ove godine, zadovoljan rezultatima, domaćin se odlučio da zaseje 0.7 ha združenog useva. Rana zimska osnovna obrada uz unošenje zgorelog stajnjaka u količini od 30 tona, uz istovremeno unošenje kompletne količine osnovnih hraniva u formulaciji 6:12:24 od 300 kg na planiranu površinu. Setva je obavljena u aprilu, dvoredom pneumatskom sejalicom. Sejan je kukuruz iz FAO 500 i soja iz II grupe zrenja. Prvo je sejan kukuruz, a zatim soja, smicanjem sejalice za 5 cm red od reda.

Zaštita je obavljena preparatima posle setve a pre nicanja useva i u vegetaciji. Prihrana je rađena uz zaštitu.

Dve kulture u jednoj silaži

Godina je bila povoljna i u septembru smo se odlučili za siliranje združenog useva. Siliranje je obavljeno u idealnom stanju useva kukuruza, dok je sa useva soje, donje lišće počelo da žuti.

Pročitajte i: Silaža kao rešenje za savremenu proizvodnju

Merenje silirane mase smo obavili sa pet ponavljanja. Uzorak smo uzimali sa različitih delova parcele kako se kombajn kretao u krug. Odmerili smo 14,28 metara. Isilirali u praznu prikolicu. Siliranu masu počistili iz prikolice, presuli u vreće i premerili na vagi. I tako sve u krug. Merenje smo radili nakon svakog pražnjenja prikolice.

Po završetku, dobili smo veoma dobar rezultat. Silirani združen usev kukuruza i soje je dao 58,76 t/ha kvalitetne silaže. Isti dan je silaža zatvorena. Nakon isteka perioda konzervacije, biće urađena analiza silaže.


Samo kvaliteno pripremljena silaža može imati dobar kvalitet i kvantitet za našu stoku. Najbitniji je sadržaj proteina, kao i sadržaj celuloze.
Silaža spremljena od kukuruza u 2018.godini, po obavljenoj analizi imala je sledeće vrednosti:
– sirovi proteini 7.6%
– NDF % 50
– ADF% 27.
Sasvim zadovoljavajući rezultati. Sejan je namenski hibrid, primenjena kvalitetna i blagovremena agrotehnika. Prinos silirane mase je 55 t/ha.


Silaža spremljena od združenog useva kukuruza i soje, po obavljenoj analizi imala je sledeće vrednosti:
– sirovi proteini 10.9%
– NDF % 60.2
– ADF% 33.3.
Zbog uklapanja vegetacije, sejan je kukuruz iz ranih i soja iz kasnih grupa zrenja. Sve agrotehničke mere su obavljene blagovremeno. Prinos silirana mase, preračunate na površinu od 1 ha je 42 tone.
Uz navedenih parametara se vidi kvalitet silo mase koji je po jedinici površine niži, ali su drugi parametri veoma dobri. Silaža od združenog useva je bogatija proteinima, svarljivija je i stoka je radije jede.
Ovo je jedan od primera kako se sa malo rada i razmišljanja može dobiti veoma kvalitetan obrok za stoku, pre svega za ishranu muznih krava.

Sa ovakvim proteinskim obrokom, smanjiće se potreba za davanjem sena i koncentrovane hrane, čime se smanjuju troškovi u ishrani stoke.
U prilog tome idu i rezultati FADN analiza, gde dobar deo poljoprivrednih gazdinstva, koji se bavi proizvodnjom mleka i mesa, proizvodi skupu hranu, tu skupu hranu troši u proizvodnji koja im daje malu zaradu. Tako da bi im se više isplatilo da prodaju hranu, tj. da se bave samo ratarstvom.

Napomena:

*NDF – biljna vlakna neutralnih deterdženata
*ADF – biljna vlakna kiselih deterdženta

Pročitaj i ...

hranljiva vrednost bela detelina gnječilica hranljiva vrednost

Hranljiva vrednost biljne mase

Kosidba visine od 7 - 10 cm je najbolji izbor kada dobijate najkvalitetniju senažu ili seno.