Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Prasad posle odlučenja uz ISV premikse

Prasad posle odlučenja uz ISV premikse

prasad

Prasad posle odlučenja – Tehnologija ishrane odlučene prasadi na organizovanim farmama svinja. Odlučivanje prasadi posle zalučenja zavisi od više faktora, kao što su ambijentalni uslovi, način ishrane i sastav obroka itd. Ukoliko se odmah po zalučenju koncentrat ponudi prasadima po volji doći će do preopterećenja probavnog sistema, što će imati za posledicu pojavu proliva, a samim tim i slabiji porast i najzad uginuće. Digestivni poremećaji mogu se ublažiti kvalitetnim obrokom ali i samim načinom ishrane. Zbog toga je potrebno nastaviti ishranu prasadi koncentratom sa kojim su prihranjivana u dojnom periodu. (Starter I). Praktikuje se da se Starter I daje prasadima 15 dana po zalučenju, odnosno dok prasad ne dostignu težinu oko 10 kg.

Na dan useljenja u objekat za odlučena grla – prvi dan – preporučuje se oko 50 g koncentrata po grlu u dva obroka. Praktikuje se da prvi obrok bude neposredno posle useljenja-smeštaja prasadi.

Prasad posle odlučenja

Predstarter G 511-9231 iz ISV Subotica je prilagođen potrebama probavnog sistema mlade prasadi. Odabrana kombinacija vitamina i aktivnih materija povećava otpornost i pomaže u procesu razmene materije a tu se nalaze i visoko raspoloživi mineralni sastojci niskog stepena vezanja kiselina.

Drugi obrok trebalo bi da usledi u ranim popodnevnim satima, u periodu od 13. – 14. časa. Drugog dana daje se oko 100 g hrane po grlu i to u 5 obroka u razmaku 1 – 1,5 h.

Trećeg, četvrtog, petog i šestog dana treba zadržati broj hranjenja uz povećanje količine koncentrata, na osnovu toga kako prasad konzumiraju hranu.

Od sedmog do devetog dana treba povećati količinu i broj hranjenja (hraniti prasad i u popodnevnim časovima). U ovom periodu bitno je da se hrana sipa u hranilice i na pod ispod hranilice jer nema dovoljan broj hranidbenih mesta, a ishrana je tada restriktivna.

Od desetog dana na osnovu redosleda i vremena tehnoloških postupaka od podneva (od 12. do 13. časa) preći na ishranu po volji.

Od petnaestog dana preći na ishranu sa smešom Starter II, s tim što je neophodno napraviti prelaz sa jednog koncentrata na drugi u periodu od 2, odnosno koristiti obe smeše S I + S II.

Prasad koja su zaostala u porastu i dalje treba hraniti smešom S I. Pri svakodnevnoj ishrani treba voditi računa da hranilice budu suve i čiste. Potrebno je i svakih deset dana prasad tretirati preko aplikatora sa 1 % rastvorom sirćetne kiseline.

Ukoliko dođe do masovnije pojave proliva u formiranim grupama u ovom periodu hrana se drastično smanjuje.

PSSS Padinska Skela Dragoljub Krajnović

Pročitaj i ...

odgoj teladi krava tele Embriotransferi kućica za telad diareja kod tov junadi hit

Diareja kod teladi – kako rešiti?

Diareja kod teladi je problem sa kojim se farmeri stalno susreću. Na ove simptome treba obratiti pažnju i ukoliko je moguće prevenirati problem.