Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Neuroza krmača posle prašenja

Neuroza krmača posle prašenja

Neuroza krmača posle porođaja je potencijalno veliki problem. Kod nekih prvopraskinja, veoma retko kod višepraskinja, posle prašenja, ali i nekoliko dana posle prašenja može se ispoljiti agresivno ponašanje i zloćudnost. Agresija može biti ispoljena kako prema prasadima tako i prema ljudima koji se nalaze u objektu gde su krmače. Uzrok ovakvog poremećaja ponašanja nije u potpunosti rasvetljen, ali se pretpostavlja da kod prvopraskinja postoji strah od novorođene prasadi, njhovog prisustva i cike. Takođe prisustvo nepoznatih osoba u objektu ili osoba koje pomažu pri prašenju može izazvati strah i agresiju kod krmača.

Neuroza krmača posle prašenja

PREMIKS ZA DOJNE KRMAČE 215-1   ISV Subotica

Vredna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija povećava otpornost i potpomaže proces razmene materija.

Benefiti:

– Visoka mlečnost krmača;
– Vidljivi znaci estrusa; 
– Podstiče apetit i konzumaciju hrane; 
– Više dobijene prasadi godišnje; 
– Konzumacija velikih količina hrane;    
– Smanjeni gubici telesne mase

Smeša sa premiksom P215-19 za dojne krmače primenjuje se od 90-og dana suprasnosti pa sve do 3 dana nakon osemenjavanja.

Agresivne krmače posle prašenja najpre ispoljavaju uznemirenost, često ustaju i ležu, ne daju prasadima da sisaju, gnječe prasad i uglavnom leže na stomaku. Sam čin napada na prasad odvija se iznenada uz cikanje. Posle kraćeg vremena krmače se smire, leže nezainteresovane za okolinu i većinom prihvataju prasad u toku dana ili sutradan.

Šta preduzeti? Dok se krmače ne smire, prasad treba odvojiti, a povremeno ih puštati da sisaju na svaki sat, dva. Agresivnim krmačama treba aplikovati neki od sedativa, a poželjno je aplikovati i oksitocin za lakše lučenje mleka kako bi se smanjila nervoza krmače.

PSS Prokuplje  
Savetodavac Petrović Duška
foto>isv.rs

Pročitaj i ...

kuga svinja svinje smeštaj svinja kuga svinja u srbiji sočna hraniva

Namena i značaj čekališta kod držanja krmača

Čekalište je važan deo objekta koji obezbeđuje individualnu negu i hranjenje.