Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 19)

Stočarstvo

Pašnjaci – podsejavanje degradiranih travnjaka

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Pašnjaci – podsejavanje. Ovom agrotehničkom merom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.  Međutim, podsejavanje ima širi značaj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom području radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi u sledećim slučajevima: kada je travni pokrivač proređen u većem stepenu na …

Opširnije »

VITAMIN A – retinol je važan za rast

tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

VITAMIN A – retinol. Ovaj vitamin životinje ne mogu da sintetizuju već se njegove potrebe podmiruju putem hrane. U hrani biljnog porekla nalazi se provitamin karotin koji organizam transformiše u vitamin A. To pretvaranje odigrava se u zidu creva, a može se vršiti i u drugim tkivima. Ovaj vitamin je važan za porast, reprodukciju, proizvodnju mleka i održavanje života. Naziva …

Opširnije »

Mineralni sastav mlade trave sa ispaše ISV

ugljeni travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Mineralni sastav mlade trave. Zelena hrana sa pašnjaka je uglavnom dobro obezbeđena kalcijumom i kalijumom, ali prisutan je nedostatak  fosfora, natrijuma, a kod mladih paša i magnezijuma. Količina fosfora je niska ako se pašnjaci ne đubre, krmno bilje koristi prezrelo ili potiče sa sušnog terena kao i ispranih terena zbog obilnijih padavina. Nedostatak fosfora ili nepovoljan odnos prema kalcijumu može dovesti do …

Opširnije »

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

hemijski sastav jagnje kvalitetno mesa randman kod ovaca

KVALITET mesa Kvalitetno meso – U odnosu na druge domaće životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najveći deo svojih potreba u hrani obezbeđuju pašom. Ishrana ovaca predstavlja značajan faktor koji ima krucijalnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna veća količina hrane nego pri proizvodnji …

Opširnije »

Porez na promet u poljoprivredi – specifičnosti

porez na

Porez na promet u poljoprivredi – Mnogi proizvođači u poljoprivredi su u nedoumici kako da plaćaju porez na dodatnu vrednost. Ako gazdinstvo ostvaruje promet do 8 miliona dinara godišnje obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede je nosilac gazdinstva. Ako su prihodi viši od 8 miliona dinara godišnje moguće je da uđe u sistem PDV-a kao obveznik samostalnih …

Opširnije »

Romanovska ovca daje više nego što prima

romanovska ovca

Romanovska ovca daje više. Ovčarstvo kod nas prolazi ciklične periode. Posle loših dana dođu bolji pa opet u krug. Jedna rasa ovaca možda Vam može ponuditi i više nego što očekujete, to je Romanovska ovca. Nastala je u oblasti Volge. Ima malu, uglastu glavu sa zaobljenom lobanjom, uzdignutim i pokretnim ušima. Visina grebena ovaca je 60-62, a ovnova oko 63 …

Opširnije »

OVCE metiljavost koja čini veliku štetu

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne ovce metiljavost

Ovce metiljavost jedna je od najraširenijih parazitskih bolesti svih preživara. Uzročnik je veliki i mali metilj i ova bolest može napraviti veliku štetu u ovčarskoj proizvodnji. Od nje najčešće oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i močvarnim pašnjacima, piju zagađenu vodu ili jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom. Metilj dospevši u organizam stacionira se u …

Opširnije »

KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

mleko njegova limuzin rasa ishrana krava

KOZJE MLEKO – Koze se uglavnom smatraju mlečnim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine i kvaliteta mleka. Prema količini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase. Većina koza može dati više mleka nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mlečnih koza izražene …

Opširnije »

Organska stočarska proizvodnja mogućnost zarade

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska stočarska proizvodnja zasniva se na iskorišćavanju pašnih površina, kabastih i koncentrovanih hraniva proizvedenih na organski način. Sistem držanja je slobodan što doprinosi boljem zdravstvenom stanju i omogućava ispoljavanje prirodnog ponašanja životinja. Prelaskom na organske sisteme stočarske proizvodnje može se značajno doprineti smanjenju zagađenja životne sredine i očuvanju ekološke ravnoteže (Stojanović i sar. 2004). U našoj zemlji postoje povoljni uslovi …

Opširnije »

LUCERKA korovi – kako zaštititi mlade biljke

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

LUCERKA  korovi – Sezonska dinamika korovske zajednice lucerke je povezana sa kosidbom useva. Za period razvića lucerke do prvog košenja i u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su: Capsella bursa pastoris, Stelaria media, Senecio vulgaris, Lamium amplexicale, Veronica hederifolia, Viola arvensis, Taraxacum oficinalle. Posle prvog otkosa i …

Opširnije »