Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

STAJNJAK pravilan smeštaj – Povećanje broja grla na gazdinstvu, a samim tim i proizvodnja većih količina stajnjaka unutar istog nameće potrebu njegovog pravilnog čuvanja. Očuvanje okoliša kako unutar samog gazdinstva i naselja tako i šire na obradivim površinama sve se više nameće kao potreba.

 Sve ovo ukazuje na činjenicu da se proizvodnji, skladištenju i upotrebi čvrstog stajnjaka mora pokloniti neophodna pažnja. Sama proizvodnja zavisi o vrsti stoke, kategorije, načina držanja .

Krave u laktaciji proizvode dnevno 30 – 40 kg tvrdog stajnjaka. Odlaganje i čuvanje stajnjaka neophodno je iz više razloga. Sveži stajnjak mora proći proces fermentacije pa da se kao zgorelo stajnjak izvozi, rastura i zaorava na parceli. Samo izvoženje i rasturanje mora biti u razdoblju godine kada to s jedne strane dopuštaju klimatski uslovi, a s druge strane iziskuju potrebe biljaka koje će se na parceli gajiti. U razdoblju godine kada je zemljište suviše vlažno, zamrznuto ili pokriveno snegom, izvoženje i rasturanje stajnjaka nije dozvoljeno.

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

Dobar objekt – deponija – za čvrsti stajnjak mora biti izgrađen za tu namenu i da kao takav ispuni više zahteva.

 Mora biti od tvrdog materijala – najčešće od betona – da bi bio i trajan ali i izdržati sva opterećenja kojima je izložen tokom manipulacije sa stajnjakom. Primera radi, poluzgoreli stajnjak ima masu 750 do 800 kg / m3, a zgorelo i do 1000 kg / m3. Lokaciji i veličini treba da omogući nesmetano dovoženje i skladištenje, ali i upotrebu mehanizacije neophodne za utovar i odvoženje na parcelu. Mora ispuniti i zahteve sa stanovišta zaštite okoline – udaljenost od ekonomskih i stambenih objekata, udaljenost od vodotokova i slično. Minimalna udaljenost od same staje mora iznositi 50 metara.

Kapacitet samog objekta zavisi od količine stajnjaka na gazdnstvu, ali i od predvi?enog vremena ?uvanja stajnjaka do izvoženja na parcelu. Kod stajnjaka s manjim udelom slame planira se 1,5 do 2 kvadratna metra podne površine po uslovnom grlu (grlo telesne mase 500 kg) a za razdoblje čuvanja do 6 meseci. Ako udeo prostirke veći, povećava se i potrebna površina i to do 4 kvadratna metra površine poda po uslovnom grlu.

 Radi otIcanja TEČNOSTI iz stajnjaka a i zbog atmosferskih padavina, pod deponije mora imati pad do 1% i to u pravcu osočare koja će primati višak tečnosti i mora biti sastavni deo jednog dobrog i funkcionalnog objekta za čuvanje stajnjaka. Visina sloja stajnjaka koji se pakira i čuva na deponiji može biti oko 2 metra. Ukoliko ima velikih količina stajnjaka, visina uskladištenog sloja stajnjaka može biti i duplo veća, ali u tom slučaju postoji i potreba za dodatnom mašinama kako za pakovanje tako i za utovar stajnjaka prilikom izvoženja na parcelu.

 Zoran Nikolić dipl.inž.

foto pixabay.com

Stajnjak pravilan smeštaj

Pročitaj i ...

Mleka puno, ali to zahteva mnogo kvalitetne hrane

Puno mleka u muži zahteva bogatu ishranu sa mnogo minerala i vitamina.

Leave a Reply