Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Šira je sok od grožđa bez alkoholnog vrenja

Šira je sok od grožđa bez alkoholnog vrenja

Šira je sok od grožđa sačuvana od alkoholnog vrenja. Spada u bezalkoholna pića jer sadrži sve sastojke slatkog pića napravljenog od grožđa, a ne sadrži alkohol. Ovaj napitak sadrži sve sastojke grožđa u nepromenjenom obliku. Za spravljanje šira koristi se sazrelo, potpuno zdravo, neuprljano, mehanički neoštećeno grožđe.

berba sremski karlovci

Za spravljanje sladokosa koristi se grožđe vinskih sorti koje se bere u svojoj punoj tehnološkoj zrelosti. Proizvodnja sladosoka sastoji se iz dobijanja soka od grožđa vinskih sorata i konzervisanja soka. Sok se dobija obradom grožđa mehaničkim putem: muljanjem i ceđenjem. Muljanje se obavlja na muljačama sa odvajanjem peteljki,  a ceđenje na cednicama. Dobijeni sok se zatim prečišćava.

Pod prečišćavanjem se podrazumeva da se iz soka odstrane sve nepoželjne materije koje bi mogle izazvati kako početak alkolne fermentacije tako i zamućenje a u krajnjem slučaju i kvarenje soka. Zatim se vrši bistrenje, filtriranje i centrifugiranje. Za bistrenje soka koristi se želatin, tanin i enzimatični preparati. Centrifugiranje se vrši na su separatorima koji se okreću brzinom od 11.000 obrtaja u minutu.

Šira je sok od grožđa bez alkoholnog vrenja

Dobijeni sok potrebno je sada konzervisati. Konzervisanjem soka sprečava se rad gljivica alkoholnog vrenja. Hranljiva vrednost sladosoka zavisi od načina konzervisanja. Konzervisanje se može izvšiti pasterizacijom ili hemijskim putem.

Konzervisanje sladosoka pasterizacijom

Pasterizacija sladosoka vrši se u bocama ili u aparatima za pasterizaciju.

Pasterizacija u bocama vrši se kada s radi o manjim količinama soka. Boce napunjene bistrom širom stavljaju se u kazan sa vodom i izlažu delovanju temperature od 75 stepeni celzijusovih u trajanju od 15 do 20 minuta, a nakon toga vrši se hlađenje. Posle hlađenja grlići boce natapaju se u rastopljeni parafin i odlažu na čuvanje. Za pasterizaciju veće količine sladosoka koriste se pasterizatori tj aparat poznatiji kao Braumanovo zvono, kapaciteta 300 do 700 litara. Pasterizacija na ovaj način traje pola minuta na temperaturi od 70 stepeni celzijusovih.

Pasterizovani sladosok puni se u balone, zatvara i ostavlja na čuvanje.

Konzervisanje hemijskim sredstvima

Hemijska sredstva za konzervisanje ne smeju da budu škodljiva po ljudski organizam. Pre dodavanja odredi se tačna količina koja se dodaje soku za konzervisanje. Unošenjem hemikalija uništavaju se gljivice alkoholnog vrenja pa ne dolazi do previranja.

Od hemikalija najčešće se koriste benzoati. Na 100 litara sladosoka dodaje se 70 do 100 gr Na – benzoata. Kada se proces konzervisanja završi sok se čuva u sudovima koji ne moraju imati hermetičko zatvaranje jer sladosok konzervisan na ovaj način ne kvari se pod uticajem vazduha i spoljašnje temperature.

PSSS Negotin   
Petkanić Zorica

Pročitaj i ...

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Grozd – pravo vreme berbe, vrenje mošta, sumporisanje

Berba u pravo vreme donosi najbolje rezultate - najbolje vino u buradima, najlepše grozdove na tezgi na pijaci.