Najnovije vesti
Početna » konkursi » Podsticaji 2019. za nabavku novih mašina i opreme

Podsticaji 2019. za nabavku novih mašina i opreme

Ove godine ponovo imate šansu da obnovite mašine i opremu jer podsticaji 2019. godine su za njih namenjeni u visini od 1,3 milijarde dinara. Maksimalni iznos podsticaja po prijavi na konkurs Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije je 1,5 miliona dinara. Visina podsticaja je 50% prihvatljive imvesticije (maksimalno 65% u nerazvijenom podrčju). Zahtev se podnosi do 30. avgusta 2019. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  2. preduzetnik;
  3. privredno društvo;
  4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
  5. srednja škola;
  6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Podsticaji Javnog poziva obuhvataju investicije u nabavci novih mašina i opreme za:

1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;

2) primarnu proizvodnju voća i grožđa;

3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;

7) navodnjavanje biljnih kultura.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. U skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 10. stav 1. tačka 5) ovog Javnog poziva.

Podsticaji za 2019. godinu

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 1.500.000 dinara.

Uslov učešća je da u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine na kojima se gaji usev:

 (1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,

 (2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,

(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

 (4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),

 (5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),

 (6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,

 (7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

Da je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura.

Važna napomena :

Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Više informacija možete pročitati OVDE

Pročitaj i ...

konkurs investicije rezidba korena podsecanje korena gusta sadnja jabuka voli rezidbu

Kamata jedan odsto – kredit do 40.000 evra AP Vojvodina

Počeo je termin za prijavu na konkurs u AP Vojvodini - kamata jedan odsto rok vraćanja 60 meseci.