Najnovije vesti
Početna » Mehanizacija » Traktor – koji je najbolji za Vaše gazdinstvo?

Traktor – koji je najbolji za Vaše gazdinstvo?

traktorNova šansa za nabavku traktora je IPARD konkurs države ali koji traktor ispunjava sve Vaše zahteve? Mehanizacija koja se upotrebljava u poljoprivredi se kod nas retko obnavlja. Država je donela odluku o davanju subvencija za nabavku mehanizacije. Samo treba doneti pravu odluku.

Kako izabrati traktor?

Možda će Vam ovi saveti olakšati izbor.

Tržište poljoprivredne mehanizacije danas pruža kupcima nebrojene mogućnosti izbora. Odabir “pravog” traktora posao je koji zahteva dosta istraživanja i razmatranja. Pre nego krenete u investiciju potrebno je znati odgovore na neka pitanja i utvrditi za što vam tačno traktor treba. U nastavku Vam dajemo neke savete kako odabrati najbolje prilagođeni model i značajke koje pri tome trebate razmotriti.

Veličina i konfiguracija zemljišta

Polazna tačka pri odabiru traktora treba biti veličina i konfiguracija vašeg zemljišta. Razmislite o broju hektara koje imate, nagibu vašeg terena, ali i o vašim potrebama u budućnosti. Imate li nameru kupovati dodatno zemljište? Kupovina odgovarajućeg traktora unapred često je ekonomičnija od njegove nadogradnje nakon kratkog vremena.

Namena traktora

Traktori se odlikuju univerzalnošću korišćenja i njihova namena može biti višestruka. Međutim, njihova osnovna namena određuju tehnološke i agrotehničke zahteve koje on mora ispunjavati budući da određeni poslovi zahtevaju specifične priključke i snagu.

Karakteristike koje treba imati traktor namenjen oranju različite su u odnosu na traktore namenjene transportu ili u odnosu na traktore specijalne namene (koji imaju gume većih dimenzija i mogućnost odvajanja točkova). Ukoliko se traktor koristi za setvu i međurednu kultivaciju mora imati uske gume i mogućnost podešavanja točkova. Kod traktora namenjenih za rad u voćnjacima i vinogradima koji se nalaze na nagibima zahteva se nisko težište i mali razmak između točkova radi smanjenja rizika od prevrtanja te prolaska ispod krošanja.

Traktori namenjeni za rad u povrtlarstvu moraju imati veći broj stepena prenosa s malim brzinama kretanja. Traktori koji se intenzivno koriste u zaštiti bilja trebaju biti opremljeni kabinama s nadpritiskom kako bi se rukovaoc zaštitio od hemijskih sredstava koja se primenjuju.

   Traktori se koriste za:

  • obrađivanje tla; naoravanje i odoravanje u kombinaciji s različitim plugovima (jednobrazdni plug, dvobrazdni plug, trobrazdni plug, diskusni plug, plug sa hidrauličkim podešavanjem,);
  • usitnjavanje zemlje (u kombinaciji s tanjiračama i rotacionom kopačicom); priprema terena za oranje – malčiranje (u kombinaciji s raznim vrstama malčera);
  • sađenje (u kombinaciji s različitim vrstama sadilica);
  • prskanje (traktori s priključnom prskalicom ili atomizerom);
  • košnju (traktori s raznim priključcima; rotacionom kosom, prekretačima za seno, sakupljačima sena, balirkama);
  • prevoz tereta (u kombinaciji s raznim prikolicama; jednoosovinskom ili dvosovinskom vučnom prikolicom nosivosti do 4 t,
  • samoutovarnim prikolicama za travu
  • uređivanje tla; čišćenje, ravnanje ili prenošenje zemlje, peska, šljunka i ostalog sa priključenim utovarivačem prenos vode; u kombinaciji sa cisternom za vodu zapremine od 3 do 4 m3.

Tehničke karakteristike

Važan kriterijum za izbor traktora čine tehnički pokazatelji traktora. Traktor sa svojom težinom ostvaruje silu vuče pri čemu je važna raspodela težine na prednji i zadnji most. Težina traktora, snaga motora, nosivost hidrauličkih podiznih mehanizama, hidraulički sistem, transmisija i drugo trebaju biti prilagođeni potrebama.

Pročitajte i: Rotacioni plug

Ergonomija

U osnovnoj verziji nude se traktori kod kojih je nivo buke i nivo negativnih vibracija sveden na minimum koji osigurava zdrav radni prostor. Raspored komandi, instrumenata i preglednost obično su na visokom nivou i bez dodatne opreme. Za viši nivo opremljenosti dodatno se plaća višom cijenom traktora.

Ekonomija

Uz sve prethodno navedeno, pri konačnoj odluci o izboru modela traktora moramo voditi računa i o efektivnosti. Povećani ekonomski efekti novog traktora pokazuju se kroz povečanje prinosa uz niže troškove eksploatacije. Pri donošenju odluke o kupovini traktora jako je bitno i voditi računa o broju godišnjih radnih sati. Potrebno je odabrati traktor koji će predstavljati najoptimalniji odnos vrednosti i cene u odnosu na naše potrebe.

Kupljen traktor koji se ne koristi predstavlja samo teret poslovanju. Istovremeno, traktor koji nije dovoljno opremljen neće se moći koristiti ili će to biti neefikasno.

Kao i u ostalim životnim odlukama, pri kupovini traktora potrebno je odrediti pravu meru koja znači “ni previše, ni premalo”.

PSSS Srbija

Pročitaj i ...

Mašinski prsten za bolju i efikasniju obradu

Smanjiti troškove, povećati kvalitet obrade zemljišta - mašinski prsten je rešenje.

Leave a Reply