Najnovije vesti
Početna » Mehanizacija » Mašinski prsten za bolju i efikasniju obradu

Mašinski prsten za bolju i efikasniju obradu

Mašinski prsten je poseban oblik organizovanja poljoprivrednih proizvođača sa idejom da se poljoprivredne mašine upotrebe na najracionalniji način. Savremena poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez produktivne mehanizacije. Preduslov za korišćenje takvih mašina je obezbeđenje uposlenosti, dobra organizacija rada, obučenost rukovaoca i tačno definisani odnosi. Sve ovo „mašinski prstenovi“ pružaju svojim članovima.

Ovakvim pristupom dolazi do razdvajanja poljoprivrednih proizvođača na davaoce i primaoce usluga. Ovakvom podelom stvaraju se davaoci usluga, uskospecijalizovani samo za pojedine operacije, tako da je kvalitet pruženih usluga na najvišem nivou. Osim toga, maksimalnim iskorišćavanjem mehanizacije, cena usluga je niža. Shodno tome, očekuje se podizanje svesti poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima racionalnog korišćenja poljoprivredne mehanizacije i smanjenja troškova pre svega ratarske proizvodnje.

Mašinski prsten za bolju i efikasniju obradu

Osnovne prednosti „mašinskog prstena“, je u tome ko može biti član „mašinskog prstena“, način rada, obračun usluga u „mašinskom prstenu“ i dr.

Razvoj mašinskih prstenova u Sloveniji

Zaključno sa 2000. godinom u Sloveniji je formirano 45 MP, koji praktično pokrivaju celu teritoriju države. Kod formiranja pokušalo se slediti princip, da se MP organizuje na teritoriji sa najmanje 2 hiljade imanja, tako da bi tokom godine rada mogli očekivati oko 400 članova i puno zaposlenih vođa. Dve trećine, osnovanih prstenova ima takav potencijal. Ukupan broj članova, kao i broj članova MP raste, ali je još daleko od idealnog. U proseku obrađuju članovi mašinskih prstena dva puta više poljoprivrednog zemljišta od proseka u državi (10,1 ha naspram 4,8 ha).

PSS Novi Sad

Pavlović Aleksandar, dipl.ing.

Očigledne su prednosti mašinskog prstena ali kod nas je to redak način udruživanja. Često se čuje da u jednoj ulici u selu imate tri kombajna i nema dovoljno posla da bi se ulaganje u njih isplatilo u jednoj godini. Traktori sada znače investiciju od 50 – 60.000 evra i moraju ostvariti puno radnih sati godišnje da se investicija u njih isplati. Teško je ostvariti mašinski prsten, ali prednosti su očigledne. Možda država treba da podstakne njihovo osnivanje i da prvu povlasticu članovima, ostalo će samo doći na svoje mesto.

Pročitaj i ...

soja gubici žetva soje svetska proizvodnja kombajn zimi

Kombajn zimi “spava”, proverili sve?

Kombajni su skupi, morate ga dobro održavati. Kako ga spremiti za zimski san?