Najnovije vesti
Početna » Mehanizacija » Plugovi – njihove vrste i zastupljenost

Plugovi – njihove vrste i zastupljenost

Plugovi – Bez obzira kojom biljnom proizvodnjom se bavili, oranje je uvek zastupljeno, i spada u najvažniju operaciju obrade zemljišta. Iz tog razloga, odlučio sam da napišem nešto o plugovima koji su najčešće zastupljeni na našem terenu.

Takodje, prilikom obilaska samog terena, primetio sam da puno ljudi nije upućeno u karakteristike, radni zahvat i klirens već kupuju plug gledajući njegovu veličinu vizuelno.

Evo nekih najosnovnijih karakteristika plugova:

IMT 755.2

Ovo je najzastupljeniji plug za manje traktore snage od oko 30-50 konjskih snaga (imt 533, 539, 542, 549, univerzal 445 itd).

Ukoliko u nazivu stoji xxx.2, znači da plug ima 2 plužne glave.
Ukoliko stoji xxx.3, u tom slučaju ima 3 plužne glave.

Postoji niski i visoki klirens. Kod niskog klirensa, visina od vrha raonika do ramena pluga iznosi 56 cm, a kod visokog klirensa je 63 cm.
Plug je radnog zahvata 2×10″ tj. 2x 25 cm. Zapravo, prilikom jednog prohoda, ukupno je obradjeno 50 cm površine.

IMT 756.2

Ovo je plug za traktore srednje snage 50-70 konjskih snaga (zetor 5711, imt 558, rakovica 60,65 itd.).
Klirens je takodje kao kod imt 755 tj niski od 56 i visoki od 63 cm. Razlika između imt 755 i 756 je u radnom zahvatu. IMT 756 ima radni zahvat 2×12″ tj 2×30 cm pa samim tim, prilikom jednog prohoda, obradjena je površina od 60 cm širine.

IMT 757.2

Ovo je plug koji ima radni zahvat 2×14″ tj 2×35 cm. Klirens je 72 cm, a potrebna snaga traktora je od 60-80 konjskih snaga, što naravno zavisi od tipa zemljišta. Odličan je za zaoravanje biljnih ostatataka.

Lemind Leskovac (takozvani “zeleni plug”)

Kod ovog pluga najčešće dolazi do zabune kada je u pitanju radni zahvat. Ono što fabrika govori, to je da ovaj plug ne spada ni u 2×12″ a ni u 2×14″, već ovaj plug ima radni zahvat od 2x32cm. Uglavnom se sreće niski klirens od oko 55 cm, potrebna snaga traktora je 60-80 konjskih snaga.

IMT 754 i IMT 756.25

Malo je poznato to da je IMT imao 80-ih godina korporaciju sa stranim proizvođačima plugova, pa su nastali modeli 754 i 756.25.

Ovo su plugovi koji imaju IMT ram, a radni delovi pluga su od strane kompanije Kverneland. Radni zahvat je 2×12″ i imaju manje rastojanje izmedju glava.

Rupe na raoniku se ne podudaraju kao kod imt 756 pa treba voditi računa prilikom kupovine (jedna rupa na raoniku je niža od ostale dve). Takodje, grudi daske su izmenjive, pa se na taj način može zameniti deo koji je najviše izložen trenju i trošenju prilikom oranja. Može se prepoznati i po žigu na zadnjem delu daske 063261.

IMT 756.2 FOP Novi Bečej (vogel noot) 

Ovaj plug je proizveden od pomenute firme iz Novog Bečeja, karakteristike ovog pluga su iste kao kod 756, ram pluga je isti kao i kod običnog IMT 756, samo sto su plužne glave od strane firme Vogel&Noot. Klirens ovog pluga je 63 cm.

To bi bilo nešto najosnovnije. E sada, ne bih ulazio u priču o tome koji je plug od pomenutih najbolji. Postoje ljudi koji hvale isključivo svoj plug, iako nikada nisu sa drugim plugom orali, pa je dosta nezahvalno govoriti o tome.
Ja ću samo pomenuti da, bez obzira koji plug posedujete, važno je pravilno naštelovati plug u oranju. Znak da je plug pravilno naštelovan je taj da plug stoji ravno, piramida pluga je pod pravim uglom u odnosu na ram, traktor ne vuče u orano ili ledinu, lanci poluga su slobodni, a vozač traktora može i da izađe iz traktora prilikom oranja.

Marko Veljković
Diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo

Pročitaj i ...

Mašinski prsten za bolju i efikasniju obradu

Smanjiti troškove, povećati kvalitet obrade zemljišta - mašinski prsten je rešenje.

Leave a Reply