Najnovije vesti
Početna » Mehanizacija » Vlasnici traktora do dokumenata uz dva svedoka

Vlasnici traktora do dokumenata uz dva svedoka

Vlasnici traktora i priključnih mašina često nemaju validnu dokumentaciju (dokaz o vlasništvu, kupovini, poreklu vozila…). Sada će im od 2. aprila 2022. godine biti olakšana registracija istih. Kako to uraditi ?

Potrebno je da vlasnici traktora / mašina imaju izjave dva svedoka , overena kod notara, da je vozilo starije od 10 godina, ali je više od 5 godina u posedu imenovanog lica i potrebno je još dostaviti dokaz o poljoprivrednom gazdinstvu.

Vlasnici traktora uz dva svedoka

To je postupak da postanete vlasnik traktora (iako niste u mogućnosti da dokažete vlasništvo i poreklo adekvatnim dokumentima). Mogućnost je važeća do 30. decembra 2024. godine što je dovoljno dugačak rok da to i uradite.

Ova izmena Zakona je dobrodošla brojnim poljoprivrednicima jer nije redak slučaj da poseduju traktor bez adekvatnih dokumenata (iz opravdanih razloga).

Pročitaj i ...

novi traktor dizel gorivo traktori sabijaju krediti rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018. traktori kite

Traktor u zimu zahteva konzervaciju

Traktor u zimu - Spremite traktor za "zimski san". Postavite ga na drvene podmetače. Može da "odspava" 6 meseci.