Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Goveda nemaju dovoljno hrane u južnoj Austriji

Goveda nemaju dovoljno hrane u južnoj Austriji

Klimatske promene utiču na brojnost i izdašnost pašnjaka, zato goveda nemaju dovoljno hrane i moraće stočari da je uvoze! Pašnjaci pogođeni sušom su dali samo polovinu očekivane količine sena.

I visoke planine nisu pošteđene manjka padavina i stoka na pašnjacima nema dovoljno ispaše i farmeri su pred teškom dilemom: stvoriti nove troškove kupovinom sena i slame (njihova cena prelazi 140 evra za tonu) ili smanjiti broj krava. To će doneti manje prihoda gazdinstvu u budućnosti i manje subvencija. Država još nije donela odluku o pomoći stočarima i oni koji nisu osigurali svoja stada su u teškoj ekonomskoj situaciji.

Goveda nemaju hrane

Kao što vidite i uređene države nemaju sve odgovore na promene klime i pomoći poljoprivrednicima – budžet je jedan, a potreba mnogo. Da li će država odgovoriti na zahteve stočara, valja sačekati i videti jer očigledno birokratija je svuda ista.

podsticaji za steone krave sistem gajenja sezonska teljenja sistem krava manjak vitamina
Sistem krava – tele

Srbija se mora spremiti za nove klimatske nepogode i učestale sušne godine. Pašnjake treba i održavati, ne samo eksploatisati bez obnove. Na snazi su zakoni o održavanju pašnjaka od pre 40 godina. Ministarstvo poljoprivrede je najavilo popis svih pašnjaka u državi i do 1. novembra 2020. godine će biti donet novi zakon o pašnjacima, njihovom gazdovanju i očuvanju. Opomena iz Austrije je dovoljna da se ozbiljno pripreme lokalne administracije jer sve je veći značaj tova goveda na pašnjacima.

Pročitajte i: Sistem krava – tele

Sistem krava – tele je dokaz da se za kraće vreme dolazi do teladi spremnih za dalji tov. Uštede u ekstenzivnom načinu uzgoja su značajne i obezbeđuju viši prihod u tovu goveda na kraju ciklusa.

Pročitaj i ...

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u proteini inerali

Mikotoksini u živinarstvu i njihov uticaj

Mikotoksini i u malim koncentracijama dovode do velikih gubitaka u uzgoju.