Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kiselost silaže – uslov koji određuje uspeh

Kiselost silaže – uslov koji određuje uspeh

Za silažu veoma je važno odrediti njen pH -kiselost silaže posledica je fermentacije materijala koji se silira, što predstavlja jedan od uslova da tokom siliranja dođe do poželjnih procesa koji vode konzerviranju hranjivih materija biljaka. Iz tog razloga je važno ukazati na međuzavi-snost postignutog pH biljnog materijala koji se silira i ambijentalnih uslova.

Konzerviranje silaže je sigurno ako je pH smanjen na 4, jer pri toj kiselosti ne mogu da se razviju bakterije koje izazivaju buterne fermentaciju. Osnovni uslov za stabilizaciju silaže bez dodavanja materijala koje potpomažu konzerviranje, jeste postojanje lako topivih ugljenih hidrata u biljkama kao što su glukoza, fruktoza, saharoza i fruktozani.

Kiselost silaže – uslov koji određuje uspeh

U odnosu na suvu materiju, cela biljka kukuruza sadrži 17,9% celuloze, 15,3% topivih ugljenih hidrata i 22,2% skroba. Pojedini ugljeni hidrati staničnog zida mogu igrati značajnu ulogu u fermentaciji silaže. Za vreme konzerviranja hemiceluloze bilja u stanju su da hidroliziraju hemiceluloze do prostijih šećera. To objašnjava važnost celokupnog aciditeta koji potiče od mlečne, sirćetne i buterne kiseline. To nam govori da proces fermentacije citoplazmatičnih šećera nije jedini proces koji se odvija.

U slučaju da je pH veći od 4, konzerviranje materijala teče u nepovoljnom ili bolje reći nepoželjnom pravcu. Usled nedovoljnog zakiseljavanja nastaje delovanje drugih bakterija, kao što su buterne, koje stvaraju buternu kiselinu. U daljem toku nastaje truljenje, a kao posledica toga loš ukus i miris silaže. Smanjenjem količine proteina opada i količina suve matrije i hranjiva vrednost silaže uopšte.

PSSSrbija

Kiselost silaže  

Silaža dužina odrezaka. Optimalna dužina omogućava lakše gaženje, a time i bolje istiskivanje vazduh siliranog materijala. Dobro iseckana masa omogućava lakši transport, teža je po jedinici zapremine, bolje se sabija, ujednačenija je i ukusnija. Najpoželjnija dužina odrezaka je 0.7 – 1.0 cm.  Odnos stepena suve materije i dužine odrezaka za različite biljne vrste.

Dipl.ing.Miroslav Jaćimović
PSSS Čačak

Pročitaj i ...

odgoj teladi krava tele Embriotransferi kućica za telad diareja kod tov junadi hit

Kućica za telad rešava probleme na farmi

Kućica za telad ima brojne prednosti - sprečava se direktno prenošenje izazivača bolesti, svež vazduh izvan staje, ima manje prašine, izazivača bolesti...