Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 3)

Stočarstvo

Plodnost grla može biti primarna ili sekundarna

ishrana organskim kiselinama soja sirova

Plodnost grla je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećenosti, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju. Na uspešan tok oplodnje, u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ako nedostaje sposobnost razmnožavanja, onda govorimo o neplodnosti, jalovosti …

Opširnije »

Ćurići načini leženja, trajanje inkubacije i bobanje

tov ćurke na paši tov ćuraka ćurići načini

Ćurići načini leženja – Ako se ćurići legu prirodnim načinom, onda se pod ćurku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvočka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. Ćurka leži na jajima prosečno 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slučaju 14 dana. Za leženje ćurećih jaja postoje …

Opširnije »