Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 32)

Stočarstvo

Stajnjak lagerovanje i dozrevanje – pravila sazrevanja

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka stajnjak lagerovanje stajnjak vredi

STAJNJAK LAGEROVANJE I DOZREVANJE  Dosadašnjim načinom odlaganja čvrstog, a pogotovo tečnog stajnjaka se umnogome smanjivao procenat fosfora (P) I azota (N), koji su uz to odlazili u atmosferu i značajno utiču na zagađenje životne sredine. Za dobru ekonomiju resursa neophodno je da se hranljive materije iz stajskog dubriva koriste kao dubrivo za useve, a ovo se može desiti jedino ako se …

Opširnije »

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi, farmi

povrće kalijum cvetni pojaskupus bela zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje integralna zaštita

ZEOLIT rešava probleme – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.  OPŠTE KARAKTERISTIK MINERALA ZEOLITA   Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgrađuju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri tome …

Opširnije »

Sojevi pramenke sa rudom vunom – kvalitet

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Sojevi pramenke sa rudom vunom U grupu pramenki sa rudom vunom spadaju sledeći sojevi: − sjenički, − svrljiški i − šarplaninski Telo ovih životinja obraslo je nešto finijom (rudom) vunom nego u gruborunih pramenki. Runo im čini prelaz od otvorenog do poluotvorenog. Sastavljeno je od pramenova levkastog oblika. Pramenovi ovaca rude pramenke su kraći, a runo pretežno sastavljeno od prelaznih …

Opširnije »

Osoka u primeni štedi manualni rad i vreme

osoka u primeni tečni stajnjak

Osoka u primeni – Radi smanjenja troškova u stočarskoj proizvodnji primena slame kao prostirke se može izbeći. Naime, da bi se proizveo čvrsti stajnjak, slama od njive do primene na proizvodnim površinama u obliku stajnjaka, mora proći kroz jedanaest i više radnih operacija.  Držanje stoke bez prostirke je znatno jednostavnije i jeftinije, jer se na ležišta ne stavlja prostirka, pa …

Opširnije »

STAJA gde i kako postaviti novi objekat

ovčarnik stajnjak mikroklima staja gde

STAJA gde i kako.  Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije. Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 m. U vezi sa …

Opširnije »

Livade pašnjaci – kako ih sam zasnovati

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Livade pašnjaci su važni izvori stočne hrane za proizvodnju zelene mase za ispašu i spravljanje sena, a sve više i za proizvodnju kvalitetne silaže i senaže, naročito u brdskom i planinskom području. Međutim, velike površine livada i pašnjaka u našoj zemlji se slabo iskorišćavaju, od njih se dobijaju mali prinosi lošije stočne hrane, u prvom redu zbog toga što se …

Opširnije »

Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

 Kiselost mleka  – Određivanjem kiselosti u mleku utvrđuje se svežina i održivost mleka.Ako mleko posle muže stoji ne ohlađeno povećava se kiselost za nekoliko sati. Povećanje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Stoga kiselost mleka pokazuje svežinu i higijensku ispravnost mleka. Postoji više metoda za određivanje kiselosti mleka: Alkoholni test – potrebna srestva: …

Opširnije »

Ovce ishrana tokom zime

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca paraziti kod ovaca

Ovce ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj …

Opširnije »

PRO EKO insekticid – pomoć kod štetnika u peradarstvu

pro eco insekticid proteini odlučuju strukturna hrana

PRO EKO  insekticid – Brojni su štetnici koji napadaju domaće životinje . Zaštitu koja Vam garantuje zdravstvenu ispravnost upotrebljenih sredstava zaštite je u ponudi – Insectosec® – firme “PRO-EKO” Novi Marof – saveznik u borbi protiv crvenih grinja i ostalih parazita. Formulacija  InsectoSec je prah, a koristi se kao insekticid, akaricidte za suzbijanje drugih člankonožaca. Kao biocid djeluje protiv crvene …

Opširnije »

Stočna so je neophodna u uzgoju domaće stoke

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Stočna so – Ovcama, i drugim preživarima, treba davati stočnu so. Posle zimske ishrane stoku treba dovesti u dobru kondiciju. Posebnu brigu posvetiti izbalansiranoj ishrani. Stočna so je najčešće korišćeni mineralni dodatak u ishrani domaćih životinja. To je najčešće natrijum-hlorid (NaCl) uz druge soli (magnezijum i druge). Životinjama je potreban i natrijum i hlor. Odnos između njih i prisustvo u …

Opširnije »