Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tehnika izđubravanja stajnjaka – pravila

Tehnika izđubravanja stajnjaka – pravila

stala

Tehnika izđubravanja čvrstog stajnjaka –  čvrsti stajnjak predstavlja mešavinu balege i osoke sa prostirkom. Formira se u objektima sa vezanim i slobodnim sistemom držanja domaćih životinja sa punim podom uz manje ili veđe učešće prostirke. Čvrsti stajnjak se iz staja čisti svakodnevno ili periodično, zavisno od načina držanja. Za čišćenje objekata koriste se različita univerzalna i specijalna sredstva. Ta sredstva se mogu podeliti na:

  • mobilna i
  • stacionarna.

Mobilna sredstva za čišćenje stočarskih objekata su u izvesnoj prednosti u odnosu na stacionirana, jer se jednim uređajem može opsluživati veći broj objekata. Takođe je značajno da raspored prostora i površina koje treba očistiti ne mora biti strogo definisan. Time se dobija mogućnost da jedno sredstvo može čistiti objekte različitog tipa.

Tehnika izđubravanja stajnjaka

Međutim, ipak postoje neki zahtevi za korišćenje ovih sredstava koji se moraju zadovoljiti. To su pre svega ulazno – izlazni otvori. Danas se u proizvodnoj praksi vrlo široko koriste traktori sa prednjim utovarivačem u obliku kašike. Traktor ulazi u objekat (u deo prostora koji treba očistiti) i iznosi stajnjak sukcesivno, zahvatajući izvesnu količinu stajnjaka (i do 150 kg). Ili se u slučajevima korišćenja dasaka koje traktor gura, načini prohod kroz ceo objekat, a sav sadržaj stajnjaka izgura van objekta. Stacionirana tehnička sredstva za čišćenje stočarskih objekata imaju dugu razvojnu genezu. Osnovna karakteristika svih rešenja je usko definisan radni prostor.

Konstrukciono mogu biti izvedena u nekoliko varijanti kao što su: lopate sa ručnim ili mehaničkim pogonom, potisna greda sa poprečnim daskama, delta skrejper.

Kod vezanog načina držanja krava najzastupljeniji način čišćenja zasnovan je na primeni potisne grede sa poprečnim daskama. Ovo rešenje je prilagođeno za rad u kanalima čija je širina oko 50 cm, a dubina oko 20 cm. Osnovu ovog sistema čini jedna metalna greda kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka. Greda se postavlja u kanal do vertikalnog zida. Greda na sebi nosi poprečne daske – lopatice. Lopatice su izrađene od livenog gvožđa. Na sebi nose klizna ležišta preko kojih se zglobno vezuju sa osovinicama potisne grede. Lopatice su na rastojanju 1-2 m jedna od druge. Greda u toku rada ima povratno pravolinijsko kretanje. Dužina puta u jednom smeru je identična rastojanju između lopatica. Pri kretanju u jednom – radnom smeru, lopatice se zahvaljujući zglobnoj vezi i sili inercije, potpuno otvaraju do normalnog položaja u odnosu na pravac kretanja (90º). Na taj način zahvataju celu širinu kanala. Brzina kretanja lopatica je vrlo mala i iznosi oko 10 m/min. Promenom smera kretanja potisne grede, lopatice usled trenja o dno kanala zaostaju u odnosu na gredu i zahvaljujući labavoj vezi sa gredom, približavaju joj se. Dužina puta unazad je identična putu pri kretanju unapred. Na taj način je obezbeđeno sukcesivno pomjeranje stajnjaka ka izlazu iz stale.

Željko Lazić dipl.ing.

Pročitaj i ...

jagnjenje ovaca jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Ovce za tov i uspešan rezultat na kraju tova

Pravo je vreme da počnete planove izgradnje ovčarnika - ovce za tov donose zaradu.