Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Toplotni stres kod krava tokom letnjih vrućina

Toplotni stres kod krava tokom letnjih vrućina

Ovaj vikend može doneti toplotni stres kod krava zato obezbedite dovoljno vode i rashladite prostorije i životinje. Možete koristiti i ventilatore.

KAKO UBLAŽITI EFEKTE TOPLOTNOG STRESA KOD KRAVA – savetuje Savetodavac za stočarstvo dipl.inž. mast. Verica Lazarević

Globalno zagrevanje i brz rast ambijentalne temperature danas predstavlja problem kod svih živih bića, u svim aspektima življenja. Visok udeo tropskih dana sa povišenom vlažnošću vazduha direktno negativno utiče na sva živa bića, pa i na mlečne krave. Kada je u pitanju toplotni stres krava, mora se znati pre svega da su ekonomski gubici veliki, da je ugroženo zdravlje, često i život životinje i narušena dobrobit. Ekonomski gubici su neminovni ako je ambijentalna temperatura visoka, ali su još veći kod produktivnijih grla jer genotipski savršenije životinje proizvode više toplote zgog obimnije metaboličke aktivnosti. Gubici u termalnom stresu su pre svega slabije ispoljavanje estrusa, slabo sazrevanje folikula i drugih negativnih reakcija organizma a koji su značajni za dobru reprodukciju.

U termalnom stresu raste frekfencija pojave mastitisa, a svakako u letnjem periodu je povećan i mortalitet krava. Činjenica je da od reproduktivne efikasnosti goveda zavisi i efikasnost u proizvodnji, pa zato uticaj toplote na reproduktivna svojstva stavljamo na prvo mesto. Ublažavanje efekta toplotnog stresa postiže se obezbeđivanjem prirodne ventilacije, zasenčenje prostora na kome borave krave, rashlađivanje štala, strategija ishrane i strategije reprodukcije.

Objekti za uzgoj mlečnih krava trebalo bi da imaju prirodne otvore ventilacije a to su otvori za prozore i vrata i krovni ventilacioni otvor. Krov objekata bi trebao da se gradi pod uglom i da bude izolovan a otvor krovne ventilacije da bude stalno otvoren i zaštićen od padavina. Takav način ventilacije obezbeđuje rashlađivanje objekata u prelaznom toplotnom periodu, kada nema ekstremno visokih temperatura i vlažnosti vazduha i kada prirodno kretanje može omogućiti efikasnu razmenu vazduha. Veoma bitan momenat je obezbediti zaklon kravama u vidu prirodne ili veštačke senke jer takav zaklon štiti od direktne solarne radijacije. Dobro obezbeđen zaklon od sunca redukuje prosečnu telesnu temperaturu za oko 0,5°C a proizvodnja mleka tada može da poraste za 10%. Zasenčen prostor bi trebalo da bude postavljen u pravcu sever – jug. Ako se kao krovni pokrivač koristi metalni materijal, koji se zapravo brzo zagreva a i brzo hladi, mora da postojati i izolacija ovakvih krovova sa unutrašnje strane.

Toplotni stres kod krava

Efikasniji način redukcije toplote jeste rashlađivanje krava kombinacijom ventilatora i prskalica. Ventilatori omogućavaju kretanje vazduha i rashlađivanje površine tela krava. Kada se koriste ventilatori voditi računa da ne izazovu efekat promaje čime bi se mogla oštetiti površina tela krava ali i može doći do oštećenja respiratornih organa. Efikasna je upotreba ventilatora koji lagano pokreću a nalaze se blizu tela krave u odnosu na ventilatore veće snage koji se nalaze dalje od krava. Kombinovana upotreba ventilatora i prskalica daje veću korist u produktivnosti krava. Krave se prvo prskaju a zatim rashlađuju.

U toku toplotnog stresa, u cilju zaštite zdravlja i bolje produktivnosti treba upotrebiti određene strategije ishrane. Osnovno pravilo u toku letnjeg perioda je da krave moraju imati dovonjno pijaće vode, da ne dođe do dehidratacije. Ishrana hranom koja je siromašna vlaknima smanjuje produkciju toplote u organizmu krava. Ako povećamo učešće koncentrovane hrane, moramo obavezno dodati natrijum – bikarbonat (sodu bikarbonu) i to 200 gr po grlu. Takođe dodavanjem magnezijuma može biti od izuzetnog značaja zbog njegove pozitivne uloge u brojnim metaboličkim procesima. Koncentracija vitamina tokom toplotnog stresa može znatno ublažiti toplotni stres te je neophodno povećati količinu vitamina. Da bi se produktivna energija trošila u svrhe reprodukcije i proizvodnje mleka, a ne za termoregulaciju (kada su visoke temperature), potrebno je pomoći kravama na gore navedene načine i veoma ozbiljno shvatiti ovaj problem tokom letnjih meseci, a koji može da smanji proizvodnju i za 50%.

Pročitaj i ...

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Kako sam zasnovati livade i pašnjake?

Intenzivno korištenje livada koje ste zasejali daje 8 puta više sena.