Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Uspešan tov svinja u dve faze ISV

Uspešan tov svinja u dve faze ISV

prasad isv
Uspešan tov svinja

Uspešan tov svinja – Svinje u tovu se drže od 20-25-30 kg, pa sve do 95-115 kg/po tovljeniku, pri čemu postižu prirast od 75-80 kg/po tovljeniku. Tov može biti jednofazni i dvofazni.

Jednofazni – kada su svinje od početka do kraja u jednoj grupi.

Dvofazni iz dve faze – predtov (od 20-30 pa do 50-60 kg/ tovljenika) a ostatak je  završni tov.

Jednofazni se najčešće primenjuje na farmama sa sopstvenim prasadima mase oko 30 kg. Kada prasad nabavljamo sa strane, pogotovo iz više izvora onda se organizuju dve faze tova.

Troškovi hrane u proizvodnji svinjskog mesa su vrlo veliki, na farmama sa sopstvenom proizvodnjom prasadi od ukupne potrošnje hrane 70% se utroši u tovu svinja. Dnevno konzumiraju od 1.5-2.8 kg/tovljenik, hrana mora da bude apsolutna čista i zdrava. Uspeh u ishrani umnogome zavisi i od vremena hranjenja. Svinje su  najraspoloženije za ishranu dva puta dnevno, i to u periodu od 6-9 h i 15-18 h. Kada je toplo ova vremena se pomeraju: ujutro na ranije, a popodne na kasnije.

Na količine hrane koje svinje uzimaju utiče:

 • konzistencija hrane (suvo – tečno),
 • starost svinja,
 • veličina grupe,
 • temperatura,
 • ambijetalni uslovi isl.

Uspešan tov svinja  

Kod obročne ishrane potrebno je obezbediti isti broj mesta za ishranu koliko je svinja. Ako je ishrana po volji odnos može biti 1:4 (hranidbeno mesto – broj grla), a sa automatima za kašastu kranu i odnos 1:12.

Magnum 312-971 

 • Optimalna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija
 • Povećava otpornost i potpomaže proces razmene materija
 •  Jača ekstremitete i učvršćuje papke
 •  Povećava konzumaciju hrane
 •  Povećava dnevni prirast
 • Smeša sa ovim premiksom primenjuje se nakon smeše Grover u uzrastu od 45 – 105 kg.
Magnum

Hemijski sastav smeša

Sirovi proteini 14,2 14,0 14,1
Sirova mast 4,1 2,7 3,8
Sirova celuloza 3,0 3,4 4,0
Lizin % 0,9 0,88 0,85

Za ishranu u tovu se koriste potpune krmne smeše ST1 za uzrast od 25 – 60 – 65 kilograma po tovljeniku i ST2 za uzrast od 60-110 kilograma. Pored osnovnih hranjivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne količine mikroelemenata i vitamina u optimalnom međusobnom odnosu, kao i prisustvo aminokiselina, antioksidanta i enzima. Dnevna potrošnja hrane po tovljenika kreće se od 1.5 – 2.8 kilograma i uz konverziju koja treba biti manja od 3,4 (2,7-4) kilograma hrane po kilogramu prirasta, trebamo ostvariti prosečni dnevni prirast preko 0,7 (0,5-0,9) kilograma.

Cilj pravilne ishrane i nege je dobijanje što jeftinijeg i kvalitetnog mesa, sa što većim udelom mesa u polutki sa 58 – 60 pa i više procenata, minimalno 55%, odnosno mesa S i E klase.

To ćemo postići ako nemamo gubitke u tovu ili su manja od 2% i ako obratimo pažnju na nekoliko bitnih elemenata za proizvodnju svinjskog mesa:

 • genetika, 
 • hrana (kvalitet, čistoća i način hranjenja),
 • stresne kritične faze u proizvodnji,
 • ambijetalni uslovi u tovilištu i
 • pravilan savestan rad poljoprivrednika.

Srđan Zafirović
PSSS Vranje

Pročitaj i ...

manjak minerala odgoj prasadi deficit minerala

Razlozi za letalni ishod kod gajenja svinja

Razlozi za letalni ishod - Problemi u uzgoju svinja su česti, čak i uginuće, ali koji su razlozi za letalni ishod? Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni

Leave a Reply