Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

pixabay-janjePribližava se hladno vreme i zimska ishrana ovaca mora biti izbalansirana i kvalitetna. U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno treba da bude kvalitetno tj. košeno u optimalnoj fazi razvića  i sušeno u optimalnim vremenskim prilika ma kako bi gubici hranljivih materija bili što manji.

Druga vrsta konzerviranog hraniva koja zauzima važnu ulogu u ushrani ovaca u zimskom periodu je i kvalitetna silaža. Količina silaže u obroku kod ishrane ovaca obično se kreće od 2 – 3 kg. uz 1,5 – 2 kilograma kvalitetnog sena. Ukoliko  se raspolaže sa  kvalitetnim senom, pogotovu ako se radi o kvalitetnom senu travno – leguminoznih smeša , njegova količina može da se smanji na svega 0,5 kg dnevno a udeo kukuruzne silaže poveća na 4 – 5 kg dnevno.

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

Svakako treba voditi računa o obezbeživanju uslova kako ne bi došlo do smrzavanja silaže u zimskim uslovima i NIKAKO ovcama ne davati smrznutu, plesnivu silažu jer takva silaža pogotovu kod bremenitih ovaca može dovesti do naduna, pobačaja i poremećaja u varenju. Isključivanje sena iz obroka se ne preporučuje.

Količina koncentrata u dnevnom obroku kreće se od 150 – 250 gr. Ishrana ovaca za vreme laktacije u zimskom periodu mora biti ujednačena. Hranjene se vrši tri puta dnevno u više navrata sa manjim količinama hrane.  Kod ishrane ovaca u zimskom periodu mora se voditi računa o unosu kalcijuma tako da ukoliko se ovce hrane hranivima siromašnim kalcijumom  potrebno je dodavati 3 – 4 gr. stočne krede pomešane sa mekinjama. Kod upotrebe korenasto – krtolastih hraniva potrebno je voditi računa da ona budu dobro očišćena od zemlje i sitno iseckana.

  PSSS Prokuplje

  Savetodavac za stočarstvo Igor Petrović

Kombinovanje silaže – Smrznutu silažu treba najpre uneti u staju ili neku prostoriju gdje će se raskraviti, pa je tek onda dati ovcama. Da bi se sprečilo smrzavanje silaže potrebno je da se deo silosa odakle se silaža izuzima zaštiti balama slame ili snopovima kukuruzovine.

Letna prehrana ovaca se zasniva na korištenju kvalitetne paše i sena. Potreba za pojačanom prehranom se javlja oko 6 nedelja pred jagnjenje, odnosno, u razdoblju intenzivnog razvoja ploda To se postiže tako što se uz uobičajeni obrok dodaje još i 200-400 g kukuruzne ili neke druge prekrupe, uz njezino postupno uvođenje do postizanja potrebne količine. Ukoliko se u ovom razdoblju u prehrani ovaca koristi kukuruzna silaža, zbog pokrivanja potreba u proteinima poželjno je da se u koncentratnom delu obroka nađe i suncokretova sačma. Međutim, ako se koriste kvalitetne travno -leguminoznim ili leguminoznim silaže, koncentrat može predstavljati samo prekrupa nekog žita.

Silaža se, takođe, učinkovito koristi i u tovu izlučenih ovaca. Pošto tovne ovce nemaju posebne potrebe u proteinima, za njih se preporučuje kvalitetna kukuruzna silaža, u količini od oko 5 kg dnevno. Uz silažu se daje i neko suvo kabasto hranivo (seno, slama), i manje količine koncentrata.

dipl.inž. Dragoljub Krajnović

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …

Leave a Reply