Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Šipak – plantažni način gajenja

Šipak – plantažni način gajenja

Najbolja marmelada i pekmez je od šipka, ali kako gajiti šipak? Mnogi se slažu da je plantažni način najbolji. Prodaja proizvoda od šipurka je isplativa – po grmu rodi od 3 – 4 kilograma ploda, u punom rodu – TREĆOJ GODINI UZGOJA. Za jednu teglu džema od šipka potrebno je 600 grama ploda. Kada se prodaje kaša – za 5 kilograma kaše potrebno je 3 kilograma ploda. Sami izračunajte isplativost.

Savete kako započeti gajenje šipka na plantaži daje Vam Nikolić Snežana PSSSS Prokuplje

Pre podizanja zasada treba obaviti pripremu zemljišta za sadnju i popravku plodnosti. Ona se sastoji u dubokom oranju (30 – 40 cm), tanjiranju, frezovanju i meliorativnom đubrenju sa 20 – 50 tona zgorelog stajnjaka po hektaru i oko 500 kg/ha NPK đubriva formulacije 10:12:26 ili 8:16:24. Ukoliko je odabrana parcela strma, ili se ne raspolaže odgovarajućom mehanizacijom, onda treba odabrati varijantu pojedinačnih kopanja rupa uz zadržavanje ledine u međuprostoru.

Unošenjem oko 5 kg stajnjaka i 250 do 300 grama mineralnih NPK đubriva pre sadnje u pripremi rupa, zamenjuje meliorativno đubrenje.

Sadi se na rastojanju 3 x 1.5 m odnosno 2.222 biljke po hektaru a na oskudnim zemljištima i na 3 x 1 m.

Sadnju treba obaviti po mogućnosti u jesen ili tokom zime (ako to dozvoljavaju vremenski uslovi), a izbegavati kasnu prolećnu sadnju kada su prijem i kasniji porast znatno slabiji. Sadnju obaviti klasično, kao i sve drugo voće, vodeći računa da spojno mesto (kalem) bude iznad ili u nivou zemlje. Po prekrivanju korena slojem sitne trošne zemlje obavezno dodati zgoreli stajnjak (nekoliko kilograma po biljci) i ponovo sloj sitne zemlje. Na kraju po gaženju zemljišta treba obavezno dodati još 150 – 200 grama NPK đubriva oko sadnice po celoj površini zatrpane jame.

Šipak nije potrebno zavijati zbog divljači jer na tom delu on ima nešto bodlji koje ga štite.

Šipak – plantažni način gajenja ove zdrave biljke

vodnjika šipak divlja ruža šipak
Pun kao šipak!

Pri prolećnoj sadnji šipak je obavezno zalivati sa 5-10 litara vode po biljci. U proleće pre kretanja vegetacije posađenu sadnicu skratiti na 20 cm, odnosno 3-4 pupoljka od spojnog mesta. Tokom prve vegetacije potrebno je nekoliko plitkih okopavanja i uklanjanja korova oko sadnice kao i izbojaka iz podloge, jedno prihranjivanje sredinom maja sa oko 100 grama KAN-a po jednoj biljci i nekoliko zalivanja ako je nastupio sušni period.

Mlade izbojke (letoraste) šipka napadaju lisne vaši (slično kao i kod ruža), pa je tokom proleća i leta korisno obaviti zaštitu – prskanje nekim od insekticida za njihovo suzbijanje. U toku prve godine iz posađene biljke razviće se više izbojaka – letorasta, koji mogu da dostignu visinu preko 1,5 m, a nekad i znatno više. Na njima se formira rod za narednu godinu. Tokom zime obaviti đubrenje sa 300 grama po biljci NPK đubriva formulacije 10:12:26 ili 8:16:24 ili sl.

U proleće naredne (druge) godine odabrati 4-5 najboljih letorasta po žbunu i skratiti ih na 120-130 cm dužine, a ostale prekobrojne i slabije ukloniti. Time se žbun ojačava, a obezbeđuje solidan i kvalitetan prinos. Ukoliko je žbun slab treba ga kratkom rezidbom na 20 cm vratiti da ojača, bez rađanja u toj godini da se ne bi iscrpljivao. Tokom leta druge godine obaviti nekoliko okopavanja, uklanjanje korova, zalivanja (po potrebi) i zaštitu od lisnih vaši i bolesti takođe po potrebi. Potrebno je i jedno prihranjivanje u fazi intenzivnog porasta pre cvetanja sa oko 100 grama KAN-a po žbunu.

Treća godina smatra se početkom pune rodnosti šipurka, a koliki će prinosi biti zavisi od toga kakva je bila nega u prethodne dve godine.

Pročitaj i ...

leska leskina lešnik je zahvalan mineralna ishrana grinje kod leske

Đubrenje leske – organsko i mineralno

Đubrenje leske - U novije vreme rastu površine pod jezgrastim voćem u intenzivnoj voćarskoj proizvodnji. Voćne vrste iz ove grupe dobro reaguju na đubrenje organskim đubrivima,