Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 39)

Stočarstvo

Zdrava voda u stočarstvu je uslov dobrih rezultata

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Zdrava voda u stočarstvu –  Voda vazduh i hrana su tri osnovna i nezamenljiva činioca za održavanje života, produktivnosti i zdravstvenog stanja muznih krava. Potrebna količina vode u toku dana zavisi od načina ishrane, stanja uhranjenosti, njene starosti, godišnjeg doba i vremenskih prilika. Potrebe u vodi zavise od niza činilaca i to vlažnosti vazduha, temperature vode, vrste hrane, produkcije mleka itd. …

Opširnije »

BIODINAMIČKA poljoprivreda poseban način proizvodnje

žičnjaci skočibube korovi u

Biodinamićka poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio ćuveni austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner poćetkom dvadesetog veka. Osnovna Štajnerova teza je bila postojanje „životne sile“ u poljoprivrednim kulturama i zemljištu. Ove „životne sile“ se umanjuju i gube primenom pesticida i veštaćkih đubriva, a podstiču takvim uzgojom biljaka i životinja koji sledi ustaljene prirodne tokove. Ovaj vid poljoprivrede uključuje …

Opširnije »

MLEČNOST krmača uslovi za kvalitet mleka-ISV

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

MLEČNOST krmača – Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti krmača je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati. Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na pboljšanje mlečnosti. Prasad sisaju veoma ?esto. U prvih 24 časa 20-25 …

Opširnije »

Ovce dnevna potreba za vodom pet litara

ovce uzgoj đubrivo šuga kombinovanje silaže jagnjad za tov

Ovce dnevna potreba za vodom. Voda čini preko 50% telesne mase organizma odrasle ovce. Pojedina telesna tkiva ovaca sadrže 70-90% vode. Iz tog razloga ovce imaju značajne zahteve u vodi, koje se tokom jednog dana kreću prosečno 5 l. Voda je neophodna za normalno odvijanje svih telesnih funkcija. Nedovoljno snabdevanje vodom dovodi do poremećaja u organizmu i do smanjenja proizvodnje,  …

Opširnije »

Procena kvaliteta mlečnih krava

goveda laktacija procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

 Procena kvaliteta – Prilikom nabavke mlečnih krava veoma je važna vizuelna procena grla. Vizuelna procena i dobro prepoznavanje karakteristika krava je preliminaran pokazatelj mlečnosti, dugovečnosti i reproduktivne sposobnosti grla. Procena telesne razvijenosti je kritičko ocenjivanje grla kojim se utvrđuje da li dotično grlo svojim ukupnim izgledom garantuje pored  dobrog zdravlja  i visoku proizvodnju. Linearna ocena je nastala u skladu sa …

Opširnije »

Pilići sistem za napajanje vodom

pilići sistem

Pilići sistem za napajanje – Uzgajivači živine uglavnom nisu dovoljno upoznati sa pojavom bioloških naslaga koje se formiraju u sistemu za pojenje. Biološke naslage (biofilm) koje se stvaraju unutar cevi, rezervoara i pojilica nije lako ukloniti, ali je neophodno shvatiti da je ona idealana podloga za neke patogene organizme opasne za živinu. Kada u vodi dođu u dodir sa čvrstom …

Opširnije »

KOZE muža uz pomoć modernih aparata

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Kozije mleko Posebno razmatranje zahtevaju uređaji za mužu, zato što ova operacija determiniše kako unutrašnji raspored prostorija, opremu, pa i materijale koje ćemo koristiti. Rešenje koje ujedinjuje više pozitivnih aspekata je nesumljivo ono koje podrazumeva izvođenje muže sa grlima fiksiranim na hranilicama. Ovakav sistem u potpunosti smanjuje nepotrebno gubljenje vremena pa je kao takav najprikladniji.Ukoliko se koristi zatvoreni sistem muže …

Opširnije »

Tehnika izđubravanja stajnjaka, pravila

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

Tehnika izđubravanja čvrstog stajnjaka –  čvrsti stajnjak predstavlja mešavinu balege i osoke sa prostirkom. Formira se u objektima sa vezanim i slobodnim sistemom držanja domaćih životinja sa punim podom uz manje ili veđe učešće prostirke. čvrsti stajnjak se iz staja čisti svakodnevno ili periodično, zavisno od načina držanja. Za čišćenje objekata koriste se različita univerzalna i specijalna sredstva. Ta sredstva se …

Opširnije »

Trave na pašnjacima i opasnosti od njih

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Trave na pašnjacima – Na prirodnim travnjacima prisutne su dve vrste korova i to apsolutni i uslovni.Apsolutne korovske vrste na prirodnim travnjacima nanose štete kulturnim biljkama ,ometaju njihov rast  i razvoj. Biljke koji su direktni konkurenti poželjnim travnjačkim vrstama u vegetacionom prostoru, hrani, svetlosti. To su prodorne, brzorastuće biljke najčešće iz familija Umbelliferae i Compositae. U apsolutne korovske vrste na …

Opširnije »

Prasad posle odlučenja uz ISV premikse

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

Prasad  posle odlučenja Tehnologija ishrane odlučene prasadi na organizovanim farmama svinja.  Odlučivanje prasadi posle zalučenja zavisi od više faktora, kao što su ambijentalni uslovi, način ishrane i sastav obroka itd.  Ukoliko se odmah po zalučenju koncentrat ponudi prasadima po volji doći će do preoptere?enja probavnog sistema, što će imati za posledicu pojavu proliva, a samim tim i slabiji porast i …

Opširnije »